O!suwisko ruszyło - konferencja PIG-PIB w Wieliczce, 2015

Geolodzy byli na każdy sygnał, w pełnej gotowości, w dzień i w nocy. Dziękuję wam za to – mówił wojewoda małopolski Jerzy Miller podczas otwarcia konferencji O!suwisko w Wieliczce, wspominając katastrofę osuwiskową, która dotknęła Małopolskę w 2010 r.

Przypomnijmy – 5 lat temu w wyniku obfitych opadów, powodzi i podtopień w regionie karpackim uaktywniło się ponad 1300 osuwisk. W wyniku ruchów masowych ziemi uszkodzeniu bądź całkowitemu zniszczeniu uległo ponad tysiąc budynków. Poważnie ucierpiała także infrastruktura komunikacyjna – kilometry dróg i linii kolejowych zostały zniszczone. Trudno nawet było oszacować straty. Jedno jest pewne – liczone były w grubych milionach. Ale dramatu tysięcy ludzi nie sposób wycenić. Część straciła dorobek całego życia. Ich domy albo zostały doszczętnie zniszczone, albo nadawały się wyłącznie do rozbiórki.

 

miller 

Wojewoda małopolski Jerzy Miller dziękuje geologom za wsparcie udzielone podczas katastrofy osuwiskowej w 2010 r.

 

Niestety, zagrożenie osuwiskami wciąż istnieje i spędza sen z oczu mieszkańców, samorządowców i geologów. Dlatego Państwowa Służba Geologiczna w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej od lat prowadzi działania na szeroką skalę, by szczegółowo rozpoznać zagrożenie i znaleźć skuteczny sposób na uniknięcie takich tragedii.

 

Konferencja O!suwisko, którą Państwowy Instytut Geologiczny zorganizował w dniach 19-22 maja 2015 r. w Wieliczce, jest elementem strategii informacyjnej, która ma uświadomić niebezpieczeństwo mieszkańcom zagrożonych terenów, a także konieczność weryfikowania planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Patronat nad konferencją objęły ministerstwa administracji i cyfryzacji, infrastruktury i rozwoju oraz środowiska, a także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cieszę się, że Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zdecydował się na zorganizowanie konferencji o tematyce tak istotnej dla administracji samorządowej, którą z przyjemnością obejmuję patronatem – napisał w liście powitalnym do uczestników konferencji podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju Sławomir Brodziński.

 

Czterodniową konferencję otworzył Andrzej Przybycin - zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej. Powitał uczestników spotkania i podkreślił znaczenie badań i rozpoznania osuwisk dla bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych rejonów. Krótko naświetlił też ideę Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej.

 

przybycin 

Gości wita Andrzej Przybycin - zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej

 

Poseł Józef Lassota, który uczestniczył w pierwszym dniu obrad, podkreślił zaangażowanie pracowników Instytutu w przeciwdziałanie skutkom osuwisk. Parlamentarzysta z własnego doświadczenia zna katastrofalne efekty tego typu zjawisk. Za pomoc, wsparcie i poświęcenie podziękował geologom także nadbrygadier Janusz Skulich, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który koordynował akcję ratunkową w 2010 roku - wtedy jako zastępca głównego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

 

grabowski 

Kierujący Systemem Osłony Przeciwosuwiskowej Dariusz Grabowski (z prawej) rozmawia z wojewodą małopolskim Jerzym Millerem i dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Januszem Skulichem

 

Pierwszy dzień konferencji został poświęcony Systemowi Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) jako elementowi redukcji ryzyka osuwiskowego. Przedstawiono założenia programu oraz wyniki dotychczasowych prac. Program dzieli się na cztery etapy. Dotychczas w dwóch etapach zweryfikowano dane dotyczące osuwisk w Polsce pozakarpackiej oraz rozpoznano ponad 50 tysięcy osuwisk w rejonie karpackim. Kolejny etap rozpocznie się w przyszłym roku. Szczegółowe badania obejmą wówczas kolejne zagrożone regiony.

 

profesor wojcik 

Profesor Antoni Wójcik z PIG-PIB omawia przydatność wysokościowych danych laserowych do monitorowania osuwisk w Karpatach

 

Strona internetowa konferencji O!SUWISKO

Program konferencji

Tekst: Andrzej Rudnicki
Zdjęcia:Marcin Kułak