"Atlas osuwisk Miasta Krakowa"

W 2019 roku zespół pracowników Centrum Geozagrożeń PIG-PIB opracował "Atlas osuwisk Miasta Krakowa".

Publikacja pod redakcją prof. dr hab. Antoniego Wójcika została przygotowana na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.

Więcej o atlasie można przeczytać na tej stronie.

Atlas dostępny jest do pobrania na stronie Urzędu Miasta Krakowa.

okładka Atlasu osuwisk Miasta Krakowa