TOMOGRAFIA ELEKTROOPOROWA

Tomografia elektrooporowa (obrazowanie elektrooporowe) stanowi połączenie dwóch klasycznych metod: profilowania elektrooporowego i sondowania elektrooporowego. W metodzie tomografii elektrooporowej elektrody rozmieszczane są równomiernie wzdłuż profilu.

 

Aparatura, zgodnie z zaprogramowanym algorytmem, wybiera odpowiednie elektrody, dokonując pomiarów równoważnych serii profilowań (układy o różnych długościach) lub serii sondowań (o punktach odniesienia przesuwających się wzdłuż profilu). W stosunku do klasycznych metod elektrooporowych takie pomiary charakteryzują się 10-krotnie większą wydajnością.

 

Wynikiem pomiarów jest dwuwymiarowy przekrój opornościowy. Dla porównania sondowania elektrooporowe z zastosowaniem modelu płasko-równoległego dają nam informację punktową. Profilowania elektrooporowe z kolei dają informację w zasadzie jakościową, bez informacji głębokościowej.

 

tomografia walach