Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

W Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw.

W Dzienniku Ustaw opublikowano uchwaloną przez Sejm RP Ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji tego była zmiana przepisów ustaw:

  • o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego,
  • o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów,
  • o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

Zmiany umożliwią uruchomienie środków na finansowanie:

  • zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń,
  • świadczeń osłonowych - urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla,
  • pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Ustawa przewiduje zwiększenie limitu budżetowego na kontynuowanie procesu restrukturyzacji branży, a także przeniesienie szczególnych uprawnień wobec spółek działających w sektorze energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych z ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na ministra właściwego do spraw energii.

Ustawa przedłużyła finansowanie dotacją budżetową zadań realizowanych przez Kopalnię Soli „Bochnia” sp. z o.o. Możliwe będzie finansowanie z dotacji budżetowej od 2017 r. działań wykonywanych po zakończeniu prac w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez Kopalnię Siarki „Machów” S.A. 

Źródło: Ministerstwo Energii