Minister Szyszko: geotermia to nasza wielka szansa i przyszłość

Minister środowiska prof. Jan Szyszko poinformował na konferencji prasowej, że polskie zasoby geotermalne kilkadziesiąt razy przewyższają nasze potrzeby.

- Geotermia to nasza wielka szansa i przyszłość. To jeden z najtańszych rodzajów energii, który może być sposobem na likwidację smogu – powiedział minister Szyszko. - Polska energia geotermalna pozwoli sprostać wymogom unijnej polityki klimatycznej. Dzięki niej możemy uzyskać bezemisyjną, przyjazną dla środowiska i ludzi energię" – zapewnił minister.

Rozwój geotermii popiera również Główny Geolog Kraju, wiceminister prof. Mariusz Orion Jędrysek: - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym energii geotermalnej, ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego Polski, a także wpisuje się w realizację zobowiązań wobec Unii Europejskiej dotyczących m.in. zmniejszenia emisji gazów do atmosfery.

Prof. Mariusz Orion Jędrysek zaznaczył, że wsparcie rozwoju geotermii w Polsce jest jednym z priorytetowych zadań Rządu. - Rozwój geotermii i geotermiki staje się jednym z najważniejszych celów Ministerstwa Środowiska. Główny Geolog Kraju podkreślił także, że geotermia zostanie uwzględniona w przygotowywanej w Ministerstwie Środowiska „Polityce Surowcowej Państwa”.

Podczas konferencji prasowej przekazano informację, że do Ministerstwa Środowiska wpłynęło 14 wniosków związanych z inwestycjami w geotermię. Obecnie trwa ich ocena merytoryczna przez ekspertów działających w ramach Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych. Główny Geolog Kraju opiniuje celowość udzielenia dofinansowania m.in. dla przedsięwzięć dotyczących wykonania otworów badawczych w celu ujęcia wód termalnych objętych wnioskami złożonymi w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Geologia i górnictwo, część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, odnosząc się do potrzeb geologii kraju”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje również wsparcie projektów geotermalnych poprzez program „Poprawa jakości powietrza. Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”. Budżet tego programu wynosi 500 mln zł.

źródło: Ministerstwo Środowiska