Ciekawostki o węglu brunatnym

Czy wiecie, że.....?

 • Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów to jedyny w Polsce zbudowany przez człowieka obiekt widoczny z kosmosu. Odkrywka Pola Bełchatów ma długość 8,5 km, a w najszerszym miejscu jej szerokość osiąga 3,25 km. Głębokość odkrywki wynosi 310 m.
 • Wysokość 395 m n.p.m. ma Góra Kamieńsk, będąca sztucznym wzgórzem powstałym ze zwałowiska zewnętrznego KWB Bełchatów. Jej wysokość względna wynosi około 205 m. Jest to najwyższe wzniesienie w środkowej Polsce. Znajduje się tam ośrodek rekreacji i sportu ze stokiem narciarskim, parkiem zabaw dla dzieci i farmą wiatraków.
 • W miejscu odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów powstanie zbiornik wodny, którego głębokość wyniesie 186 m. Planowany termin napełnienia wodą wyrobiska to 2069 r.
 • Do powstania pokładu węgla brunatnego o miąższości 1 m potrzebne było nagromadzenie od 1,4 do 9,0 m torfu, średnio 4 m.
 • W kopalniach węgla brunatnego w Polsce od początku ich działalności wydobyto ponad 2,7 mld ton węgla.
 • Największe koparki wielonaczyniowe pracujące w KWB Bełchatów ważą ponad 7 000 ton, mają 200 m długości i 77 m wysokości. Poruszają się z maksymalną prędkością 9–10 m/s.
 • Długość wszystkich przenośników taśmowych w bełchatowskiej kopalni odpowiada odległości z Warszawy do Bełchatowa (148,5 km).
 • Branża węgla brunatnego rozwija się od przełomu gospodarczego, czyli od 1989 r., bez dotacji ze strony Skarbu Państwa.
 • W branży węgla brunatnego jest około 100 tysięcy miejsc pracy – w kopalniach, elektrowniach, firmach projektowych i zaplecza technicznego, w jednostkach naukowych i innych podmiotach usługowych.
 • W 2012 r. pięć kopalń węgla brunatnego w Polsce wniosło na rzecz gmin, na których terenie odbywa się eksploatacja, prawie 290 mln złotych w formie m.in. podatków i opłat eksploatacyjnych.
 • Najbogatszą gminą w Polsce jest gmina Kleszczów – dzięki wpływom z wydobycia węgla brunatnego z KWB Bełchatów. Wysokie przychody pozwoliły na liczne inwestycje, a także na dodatkowe świadczenia dla mieszkańców, takie jak np. darmowa woda, przedszkola, obiady dla uczniów, prywatna opieka zdrowotna, dofinansowanie opieki stomatologicznej i wakacji dla dzieci.

 Czytaj więcej... Polecana lektura dotycząca węgla brunatnego

 1. Bartuś T., 2003. Parametry chemiczno-technologiczne i oparte na nich klasyfikacje węgli brunatnych. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
 2. Coal Information 2016, International Energy Agency, 2016.
 3. Eurocoal.eu.
 4. Jaros J., 1985. Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich. Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
 5. Kasiński J.R., Piwocki M., Porzycki J., Zdanowski A., 1991. Węgiel kamienny i węgiel brunatny. W: Atlas zasobów surowców i odpadów mineralnych oraz zagrożeń środowiska w układzie gminnym (red. S. Kozłowski), 2: 1–22. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
  Kasiński J.R., Mazurek S., Piwocki M., 2006. Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 187.
 6. Kasiński J.R., 2008. Zasoby węgla brunatnego w Polsce – stan rozpoznania i podstawowe problemy. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. http://www.pgi.gov.pl/images/stories/artykuly/wegiel_ brunatny/tekst_kasin_2. pdf.
 7. Kasiński J.R., 2008. Potencjał zasobowy węgla brunatnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów złóż gubińskich i legnickich. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. http://geoportal. pgi.gov.pl/css/powiaty/publikacje/wegiel_brunatny/Kasinski_poten-cjal_wegla_brunatnego.pdf.
 8. Kasztelewicz Z., 2013. Węgiel brunatny – brunatne złoto. Węgiel brunatny, 1 (82): 27–38. http://surowce.pgi.gov.pl. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 9. Nieć M., 2012. Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. Część IV – Poradnik. Szacowanie zasobów. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz.U. poz. 511).
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem węglowodorów (Dz.U. poz. 987).Szuflicki M., Malon A., Tymiński M. (red.), 2016. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na dzień 31.12.2015 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 12. Tajduś A., Czaja P., Kasztelewicz Z., 2010. Stan obecny i strategia rozwoju branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w Polsce. Górnictwo i geologia, 5 (3): 137–167.
 13. Tajduś A., Kaczorowski J., Kasztelewicz Z., Czaja P., Cała M., Bryja Z., Żuk S., 2014. Węgiel brunatny – oferta dla polskiej energetyki. Możliwości rozwoju działalności górnictwa węgla brunatnego w Polsce do 2050 roku. Monografia. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 14. Widera M., 2002. Próba wyznaczenia współczynnika konsolidacji torfów dla pokładów węgla brunatnego. Przegląd Geologiczny, 50 (1): 42–48.
 15. Wilczyński M., 2015. Węgiel. Już po zmierzchu... Biblioteka Źródłowej Energetyki Prosumenckiej – www.klaster3z20.pl.www.pse.pl