Ciekawostki o bursztynie

Największa bryła bursztynu bałtyckiego ma długość około 50 cm i waży 9,75 kg. Znaleziona została na pocz. XX wieku w Rarwinie koło Kamienia Pomorskiego. Obecnie jest eksponowana w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Humbolta w Berlinie.


Bursztynowa Góra w Bąkowie koło Gdańska – jeden z nielicznych widocznych w terenie śladów dawnego górnictwa bursztynu — to obecnie geostanowisko i rezerwat archeologiczny o powierzchni ponad 5 ha obejmujący wyeksploatowane wyrobisko kopalniane. Kopalnia działała tu najprawdopodobniej od XVIII do początku XX wieku, choć część badaczy twierdzi, że początki wydobycia sięgają nawet X wieku.

Szlak Bursztynowy to nazwa szlaku handlowego między europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Przedmiotem wymiany był bursztyn. Pierwsze zorganizowane wyprawy po ten surowiec odbywały się w V wieku p.n.e., jednak nie docierały one do wybrzeża Bałtyku, a bursztyn kupowano od celtyckich pośredników. Szczytowy rozwój handlu na bursztynowym szlaku przypadł na V wiek n.e.

Jednym z najbardziej znanych dzieł sztuki bursztynniczej była Bursztynowa Komnata zamówiona u gdańskich mistrzów na początku XVIII wieku przez Fryderyka I do jego podberlińskiego pałacu Charlottenburg. W 1716 r. car Piotr I otrzymał ją w podarunku jako dowód przyjaźni od Fryderyka Wilhelma. Zainstalowana była w pałacu w Carskim Siole koło Sankt Petersburga, skąd została skradziona przez Niemców w 1941 r. Do dziś nie została odnaleziona. Obecnie w pałacu Katarzyny I w Carskim Siole znajduje się kopia zaginionej Bursztynowej Komnaty, zrekonstruowana w 2003 r.

Największym współczesnym dziełem gdańskich bursztynników jest Bursztynowy Ołtarz w Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku, który według pierwotnego projektu ma osiągnąć ponad 100 m2 powierzchni dekorowanej bursztynem. Po 17 latach prac ołtarz gotowy jest w połowie, jednak dzięki koncepcji architektonicznej autorów na każdym etapie prac dzieło stwarza wrażenie już ukończonego.

Polską autostradę A1 nazwano Autostradą Bursztynową (Amber One). Leży ona w ciągu międzynarodowej trasy E75. Autostrada ta jest jedyną polską autostradą o przebiegu południkowym.

W XVI wieku Mierzeja Wiślana nosiła nazwę Ripa Succini – bursztynowego wybrzeża.

Pierwszą monografią dotyczącą bursztynu jest dzieło Andreasa Aurifabera Succini historia z 1551 r.

Międzynarodowe targi bursztynu Amberif, organizowane w Gdańsku począwszy od 1993 roku, gromadzą corocznie kilkaset firm z kilkunastu krajów świata (w 2018 r. 480 firm z 15 krajów). Targom towarzyszą seminaria służące wymianie wyników osiągnięć naukowych we wszystkich dziedzinach badań nad bursztynem – geologii, mineralogii, archeologii, muzealnictwa i sztuki.