PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI im. Henryka Teisseyre'a

 

 gmach2

 

W południowej części Wrocławia, przy al. Jaworowej 19, stoi wśród drzew piękny, stary budynek, w którym od 1950 r. mieści się siedziba Oddziału Dolnośląskiego będącego regionalną placówką Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, stanowiącego jednostkę naukowo badawczą będącą w gestii Ministra Środowiska.

 

Założony w 1949 roku z inicjatywy profesora Henryka Teisseyre'a - pioniera polskiej geologii sudeckiej - Oddział Dolnośląski nosi dziś imię swojego Patrona i pierwszego Kierownika. Prawo do noszenia imienia Profesora zostało nadane Oddziałowi przez Radę Naukową PIG w 1989 roku, w 70. rocznicę powołania Państwowego Instytutu Geologicznego do życia przez I Sejm niepodległej Rzeczpospolitej w 1919 r. Zarówno więc jednostka macierzysta, jak i jej oddział regionalny we Wrocławiu mają długą tradycję działania w świecie polskiej geologii.

 

Specyfika działalności OD PIG-PIB wynika z niezwykle urozmaiconej i skomplikowanej budowy geologicznej Polski południowo-zachodniej, bogactwa różnorodnych surowców mineralnych oraz wielowiekowych tradycji górniczych tego obszaru. Głównym obiektem badań Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB są Sudety i ich przedpole w granicach województw dolnośląskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego i lubuskiego. Dotyczą one szerokiego zakresu badań podstawowych, w tym kartografii geologicznej różnego rodzaju, geologii złóż kopalin stałych, hydrogeologii i geologii środowiskowej.