Dostawa zestawu aparatury laboratoryjno-terenowej do badań właściwości cieplnych skał i gruntów dla PIG-PIB