Wykonanie usługi dezynfekcji 1000 metrów bieżących archiwaliów centralnego archiwum geologicznego.