Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego