Dostawa sprzętu peryferyjnego dla Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego