Przetarg ofertowy sprzedaż 12 pojazdów PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

w Warszawie ul. Rakowiecka 4 ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na

sprzedaż zbędnych środków trwałych PIG- PIB:

 1. CITROEN BERLINGO, WE4240P, 2008r., cena wywoławcza 15000zł (brutto);
 2. CITROEN BERLINGO, WE4335P, 2008r., cena wywoławcza 13000zł (brutto);
 3. DACIA DUSTER, WE298GF, 2013r., cena wywoławcza 19000zł (brutto);
 4. DACIA DUSTER, WE299GF, 2013r., cena wywoławcza 21000zł (brutto);
 5. DACIA DUSTER, WE703EN, 2012r., cena wywoławcza 22000zł (brutto);
 6. DACIA DUSTER, WE705EN, 2012r., cena wywoławcza 19000zł (brutto);
 7. SUZUKI JIMNY, WE6547X, 2010r., cena wywoławcza 25000zł (brutto);
 8. VOLKSWAGEN CADDY, WE9453T, 2009r., cena wywoławcza 13000zł (netto);
 9. VOLKSWAGEN CADDY, WE9454T, 2009r., cena wywoławcza 10000zł (netto);
 10. VOLKSWAGEN CADDY, WE9455T, 2009r., cena wywoławcza 11000zł (netto);
 11. VOLKSWAGEN CADDY, WE9456T, 2009r., cena wywoławcza 12000zł (netto);
 12. NIEWIADÓW N162N, TK 0965P, 1992r., cena wywoławcza 2500zł (netto).

W przypadku pozycji (8-12) faktura za sprzedaż pojazdu zostanie wystawiona ze stawką podatku „ZW” – bez podatku VAT.

Podstawa prawna zastosowania stawki ZW: art.43 ust. 1 pkt. Ustawy o VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 17.01.2024r. przelewem na konto: PKO BP 11 1020 1042 0000 8702 0504 1811, dopisując na poleceniu przelewu „Przetarg na sprzedaż zbędnych środków trwałych PIG-PIB – poz. … (z zaznaczeniem pozycji jakiego środka trwałego dotyczy)”.

 • wadium osoby wygrywającej zostanie zaliczone na poczet ceny oferty zakupu pojazdu;
 • wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny kupna równej, co najmniej cenie wywoławczej,
 • sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę zakupu.

złożenie formularza oferty, która powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę;
 • oferowaną cenę kupna, która nie może być niższa niż cena wywo­ławcza;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym danego środka trwałego;
 • podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną, na formularzu oferty oraz ww. oświadczeniu;
 • dowód wpłaty wadium;
 • wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty;
 • formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej opisanej kopercie w Kancelarii PIG-PIB Warszawa ul. Rakowiecka 4  pok. 1 (przy wejściu głównym) do dnia 17.01.2024 do godz. 11:00;
 • na kopercie proszę umieścić informację „Przetarg na sprzedaż zbędnych środków trwałych PIG-PIB nie otwierać przed godziną 12:00 w dniu 17.01.2024”;
 • o zachowaniu terminu złożenia formularza oferty decyduje data wpływu do Kancelarii PIG-PIB, a nie data jego nadania.

Otwarcie ofert nastąpi 17.01.2024r. o godz. 12.00  w budynku PIG - PIB ul. Rakowiecka 4.

Przedmioty przetargu można oglądać w dniu 10.01.2024r. w godz. 09-14.00 w siedzibie PIG-PIB

w przypadku pozycji 12 – miejsce oględzin pojazdu - PIG-PIB Oddział Świętokrzyski ul. Zgoda 21; 25-378 Kielce.

Osoby upoważnione do kontaktu:

 1. Pan Jarosław Dylewski tel. kom. 517-080-219;
 2. Pan Paweł Rychlicki tel. kom. 500-237-536; 

Szczegółowe informacje na temat ww. środków trwałych na stronie:

https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/sprzedaz-samochodow.html

Wszelkie zapytania dotyczące środków trwałych należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem z dnia 05.10.93 DZ.U z 1993 r. Nr. 97, poz.443. Zastrzegamy sobie prawo wycofania samochodu z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W załączeniu (poniżej) następujące dokumenty:

 • Formularz ofertowy;
 • Oświadczenie oferenta;
 • Wyceny pojazdów.
 
Download this file (BT-31_11_2023_WE 4240P 01.pdf)BT-31_11_2023_WE 4240P 01.pdf[0]1243 kB03.01.2024
Download this file (BT-32_11_2023_WE 4335P 02.pdf)BT-32_11_2023_WE 4335P 02.pdf[0]1772 kB03.01.2024
Download this file (BT-33_11_2023_WE 298GF 03.pdf)BT-33_11_2023_WE 298GF 03.pdf[0]1942 kB03.01.2024
Download this file (BT-34_11_2023_WE 299GF 04.pdf)BT-34_11_2023_WE 299GF 04.pdf[0]2127 kB03.01.2024
Download this file (BT-35_11_2023_WE 703EN 05.pdf)BT-35_11_2023_WE 703EN 05.pdf[0]1768 kB03.01.2024
Download this file (BT-36_11_2023_WE 705EN 06.pdf)BT-36_11_2023_WE 705EN 06.pdf[0]1823 kB03.01.2024
Download this file (BT-38_11_2023_WE 6547X 08.pdf)BT-38_11_2023_WE 6547X 08.pdf[0]1694 kB03.01.2024
Download this file (BT-39_11_2023_WE 9453T 09.pdf)BT-39_11_2023_WE 9453T 09.pdf[0]1451 kB03.01.2024
Download this file (BT-40_11_2023_WE 9454T 10.pdf)BT-40_11_2023_WE 9454T 10.pdf[0]1750 kB03.01.2024
Download this file (BT-41_11_2023_WE 9455T 11.pdf)BT-41_11_2023_WE 9455T 11.pdf[0]1815 kB03.01.2024
Download this file (BT-42_11_2023_WE 9456T 12.pdf)BT-42_11_2023_WE 9456T 12.pdf[0]894 kB03.01.2024
Download this file (TK 0965P publikacja.pdf)TK 0965P publikacja.pdf[0]4609 kB03.01.2024
Download this file (Oswiadczenie oferenta.docx)Oswiadczenie oferenta.docx[0]449 kB03.01.2024
Download this file (Formularz ofertowy.docx)Formularz ofertowy.docx[0]452 kB03.01.2024
Download this file (Protokol z postepowania przetargowego_z dnia 18.01.2024 roku.pdf)Protokol z postepowania przetargowego_z dnia 18.01.2024 roku.pdf[0]204 kB29.01.2024