Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Analizy uwarunkowań bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych Krajowy 2013 2014
Szacowanie zasobów złóż węglowodorów – zadanie ciągłe PSG Krajowy 2014 2017
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1) Krajowy 2016 2018
Młode strefy tektoniczne a warunki geotermalne w Sudetach w świetle badań geochronologicznych, strukturalnych i termometrycznych Krajowy 2016 2018
Weryfikacja i ocena perspektyw wystąpień rud metali (Cu, Zn, Pb i in.) na obszarze Gór Świętokrzyskich i ich obrzeżenia Krajowy 2016 2019
Perspektywy wystąpień rud metali Mo, Cu, W, Au i in. W waryscyjskiej strefie kolizyjnej Brunovistulicum z Masywem Czeskim na tle mineralizacji przesuwczej strefy uskokowej Kraków – Lubliniec Krajowy 2016 2017
Wykonanie szczegółowego zdjęcia grawimetrycznego i magnetycznego obszaru na NW od otworu Cianowice-2 (na N od Krakowa) w celu zlokalizowania hipotetycznej intruzji granitoidowej, będącej źródłem mineralizacji polimetalicznej Krajowy 2016 2017
Centrum Zarządzania Geozagrożeniami - założenia projektowe systemu (część 1) Krajowy 2013 2014
Zadania państwowej służby hydrogeologicznej w latach 2015-2017 Krajowy 2015 2018
Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych PIG-PIB na potrzeby realizacji zadań PSG i PSH Krajowy 2015 2016