Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Ocena możliwości występowania złóż typu porfirowego w Karpatach Zachodnich (rejon Pienin) – etap I (prace geofizyczne i koncepcyjne) Krajowy 2020 2024
Kompleksowe, geofizyczne rozpoznanie wybranych dolin kopalnych na terenie Polski w aspekcie genetycznym, przestrzennym i złożowym Krajowy 2020 2024
Program wierceń badawczych państwowej służby geologicznej PIG-PIB. Wiertnicze zbadanie nierozpoznanych profili prekambru i dolnego paleozoiku w północno-wschodniej części bloku górnośląskiego i ich potencjału złożowego. Etap II – otwór badawczy Chrząstowice PIG-1 Krajowy 2020 2023
Charakter generacyjny i własności zbiornikowe skał systemu naftowego Pomorza Zachodniego Krajowy 2020 2024
Prowadzenie Banku danych wód podziemnych zaliczonych do kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne) Krajowy 2021 2023
Zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap V: dodatkowe badania na rdzeniach oraz prace logistyczno-techniczne w archiwach rdzeni (zadanie ciągłe PSG) Krajowy 2021 2023
Obsługa systemu informacji geologicznej INFOGEOSKARB Krajowy 2021 2023
Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin Krajowy 2021 2023
Przetwarzanie podstawowych informacji o wierceniach z zatwierdzonych dokumentacji złożowych i dokumentacji niekończących się udokumentowaniem złoża Krajowy 2021 2023
Prowadzenie rejestru obszarów górniczych Krajowy 2021 2023