Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Prowadzenie Banku danych wód podziemnych zaliczonych do kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne) Krajowy 2021 2023
Zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap V: dodatkowe badania na rdzeniach oraz prace logistyczno-techniczne w archiwach rdzeni (zadanie ciągłe PSG) Krajowy 2021 2023
Obsługa systemu informacji geologicznej INFOGEOSKARB Krajowy 2021 2023
Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin Krajowy 2021 2023
Przetwarzanie podstawowych informacji o wierceniach z zatwierdzonych dokumentacji złożowych i dokumentacji niekończących się udokumentowaniem złoża Krajowy 2021 2023
Prowadzenie rejestru obszarów górniczych Krajowy 2021 2023
Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej Krajowy 2021 2023
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą Krajowy 2021 2023
Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000 arkusze: Pyrzowice, Siewierz, Wojkowice i Siemianowice Śląskie Krajowy 2021 2024
Współczesna geodynamika Polski pod kątem bezpiecznego zagospodarowania głębokiej przestrzeni podziemnej-projekt pilotażowy Krajowy 2021 2023