Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Elektroniczna archiwizacja pozostałych kolekcji płytek cienkich ze zbiorów Muzeum Geologicznego Krajowy 2016 2018
Kompleksowa archiwizacja istniejących próbek geologicznych z otworów badawczych Krajowy 2016 2018
Opracowanie profili głębokich otworów wiertniczych Krajowy 2016 2019
Zastosowanie międzynarodowej klasyfikacji zasobów i zasad dokumentowania Jorc w polskich złożach węgla kamiennego Krajowy 2016 2017
Zabezpieczenie oraz komputerowa inwentaryzacja zbioru próbek geologicznych w archiwum Krajowy 2016 2018
Mineralogia i geochemia pyłów jako wskaźnik pochodzenia i kierunków migracji, ze szczególnym uwzględnieniem pyłów pochodzenia antropogenicznego i naturalnego oraz Dyrektywy Pyłowej Krajowy 2017 2018
Ocena występowania REE i niektórych pierwiastków śladowych Krajowy 2017 2020
Analiza i ocena potencjału surowcowego złóż surowców nieenergetycznych: Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii magnetycznej w rejonie Przerzeczyna Zdroju przy pomocy badań geofizycznych i prac wiertniczych Krajowy 2018 2021
Opracowanie nowej edycji trzech Map Geologicznych Polski w skali 1:500 000, wersja A - zakryta, B - bez czwartorzędu, C - bez kenozoiku Krajowy 2018 2022
Finansowanie w 2018 r. działalności państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą" Krajowy 2018 2018