Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Kompleksowa archiwizacja istniejących próbek geologicznych z otworów badawczych PIG-PIB ze złóż węgla brunatnego na obszarze Polski - etap II Krajowy 2020 2022
Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023 (zadanie ciągłe psg) Krajowy 2021 2023
Edukacja geologiczna i działalność wystawiennicza Muzeum Geologicznego PIG-PIB Krajowy 2023 2024
Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 kwietnia 2023 do 30 czerwca 2025 Krajowy 2023 2025
Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego. Część druga: morskie farmy wiatrowe wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy Krajowy 2023 2024
Wdrożenie i administrowanie bazą danych Studio for SQL dla cyfrowych danych sejsmicznych i otworowych z obszaru RP na potrzeby realizacji zadań Państwowej Służby Geologicznej Krajowy 2023 2024
Zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap VI: dodatkowe badania na rdzeniach oraz prace logistyczno-techniczne w archiwach rdzeni (zadanie ciągłe PSG) Krajowy 2023 2025
Ocena możliwości magazynowania energii cieplnej w górotworze za pomocą systemów zamkniętych (BTES, PTES/TTES, EF) w wybranych lokalizacjach na terenie Polski Krajowy 2023 2024
Dokumentacja, opracowanie naukowe oraz koncepcja ochrony i ekspozycji unikatowych śladów dinozaurów na terenie stanowiska dokumentacyjnego Borkowice. Krajowy 2023 2024
Atlas geochemiczny Lublina i okolic w skali 1:50 000 Krajowy 2023 2025