Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
GSEU – Służba Geologiczna dla Europy (A Geological Service for Europe) Międzynarodowy 2023 2027
Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do powietrza wentylacyjnego VAM (REM) Międzynarodowy 2023 2027
Wypracowanie nowych standardów w celu optymalizacji dokumentowania i raportowania zasobów złóż węglowodorów do organu administracji geologicznej oraz państwowej służby geologicznej Krajowy 2023 2023
Integracja morskich danych grawimetrycznych w południowej i wschodniej części Morza Bałtyckiego dla potrzeb nowoczesnych potrzeb geodezji morskiej, geologii i nawigacji / „BalMarGrav - Homogenized marine gravity maps of southern and eastern Baltic Sea for modern 3D applications in marine geodesy, geology and navigation” Międzynarodowy 2022 2024
Zakup młyna do rozdrabniania gruntów i skał Krajowy 2022 2022
Zakup plotera Krajowy 2022 2022
Modernizacja systemu backupu w celu wzmocnienia bezpieczeństwa danych Krajowy 2022 2022
Wsparcie działań Ministra Klimatu i Środowiska jako organu administracji geologicznej w postaci: ekspertyz, opinii, analiz, raportów, recenzji, prezentacji i innych w zakresie geologii (kontynuacja zadania) Krajowy 2022 2024
Poszukiwania surowców krytycznych w Azji (Mongolia) Krajowy 2022 2024
Monitoring działań eksploracyjnych i inwestycyjnych na świecie w zakresie surowców deficytowych dla Polski, górnictwo i geologia (2022 – 2023) Krajowy 2022 2023