Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
"Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata" w wersji polskojęzycznej i "Minerals Yearbook of Poland" w wersji anglojęzycznej - edycja 2012.2013 Krajowy 2013 2015
,,Geologia Samorządowa" serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska i przepisów prawa Krajowy 2015 2019
3D cyfrowy model geologiczny pokrywy osadowej basenu lubelskiego Krajowy 2012 2015
Afrykańsko-Europejski System Obserwacji Zasobów Geologicznych (African-European Georesources Observation System) - AEGOS Międzynarodowy 2008 2011
Akritarchy kambru i ordowiku Gór Świętokrzyskich i ich znaczenie dla współczesnych badań geologicznych Krajowy 2013 2015
Aktualizacja Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (II etap - 30 arkuszy) Krajowy 2024 2026
Aktualizacja bazy zasobowej węgla brunatnego poprzez udokumentowanie w kategorii D do celów przeróbki chemicznej lub zgazowania obiektu złożowego Łanięta Krajowy 2024 2024
Aktualizacja bazy zasobowej wybranych złóż węgla brunatnego Polski Krajowy 2009 2010
Aktualizacja i modernizacja Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50 000 (II) - prace wykonywane w latach: 2016-2019 -prace własne Krajowy 2016 2019
Aktualizacja i modernizacja Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1,50 000 Krajowy 2013 2015