Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Analiza i ocena potencjału surowcowego złóż surowców nieenergetycznych: Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii magnetycznej w rejonie Przerzeczyna Zdroju przy pomocy badań geofizycznych i prac wiertniczych Krajowy 2018 2021
Opracowanie nowej edycji trzech Map Geologicznych Polski w skali 1:500 000, wersja A - zakryta, B - bez czwartorzędu, C - bez kenozoiku Krajowy 2018 2022
Finansowanie w 2018 r. działalności państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą" Krajowy 2018 2018
Środki na finansowanie w 2019 r. działalnosci państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą" Krajowy 2019 2019
Integracja danych geologiczno-złożowych dotyczących systemów węglowodorowych Polski, ich uzupełnianie i analiza w kontekście bezpieczeństwa energetycznego– zadanie ciągłe PSG Krajowy 2017 2020
Wstępna ocena możliwości pozyskiwania metali i pierwiastków z wód podziemnych Krajowy 2017 2020
Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa Krajowy 2017 2020
Ocena możliwości reeksploatacji zaniechanych złóż cennych surowców Krajowy 2017 2020
Rewaluacja stanu rozpoznania geologicznego kraju Krajowy 2017 2020
Pozyskiwanie surowców mineralnych ze złóż kopalin - dokumentowanie Krajowy 2017 2020