Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii magnetycznej Przerzeczyna Zdroju – etap II Krajowy 2024 2024
Źródła materiału detrytycznego wypełnień basenów sedymentacyjnych w Polsce. Etap 2: Karpaty Zachodnie (kenozoik bez warstw krośnieńskich, menilitowych i fliszu podhalańskiego) Krajowy 2024 2026
Rozpoznanie anomalii geofizycznych VLF i IP pod kątem występowania pierwotnych złóż złota w obszarze perspektywicznym Klecza-Radomice w Górach Kaczawskich (Sudety) za pomocą płytkich wierceń. Krajowy 2024 2026
Weryfikacja zasobów perspektywicznych węglowodorów (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) w wybranych skałach macierzystych paleozoiku na podstawie badań rdzeni w świetle ultrafioletowym [Etap I - Pomorze]. Krajowy 2024 2026
Weryfikacja zasobów perspektywicznych węglowodorów (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) w wybranych skałach macierzystych paleozoiku na podstawie badań rdzeni w świetle ultrafioletowym [Etap I - Pomorze]. Krajowy 2024 2026
Weryfikacja zasobów perspektywicznych węglowodorów (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) w wybranych skałach macierzystych paleozoiku na podstawie badań rdzeni w świetle ultrafioletowym [Etap I - Pomorze]. Krajowy 2024 2026
Weryfikacja zasobów perspektywicznych węglowodorów (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) w wybranych skałach macierzystych paleozoiku na podstawie badań rdzeni w świetle ultrafioletowym [Etap I - Pomorze]. Krajowy 2024 2026
Weryfikacja zasobów perspektywicznych węglowodorów (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) w wybranych skałach macierzystych paleozoiku na podstawie badań rdzeni w świetle ultrafioletowym [Etap I - Pomorze]. Krajowy 2024 2026
Weryfikacja zasobów perspektywicznych węglowodorów (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) w wybranych skałach macierzystych paleozoiku na podstawie badań rdzeni w świetle ultrafioletowym [Etap I - Pomorze]. Krajowy 2024 2026
Weryfikacja zasobów perspektywicznych węglowodorów (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) w wybranych skałach macierzystych paleozoiku na podstawie badań rdzeni w świetle ultrafioletowym [Etap I - Pomorze]. Krajowy 2024 2026