logo pigOd dnia 5 stycznia 2015 r. do czasu powołania dyrektora PIG-PIB, jednak na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy, do pełnienia funkcji kierownika PIG-PIB minister środowiska wyznaczył pana Romana Smółkę.

Sylwia Iwańczuk

Kierownik Działu Spraw Personalnych