Ukazał się nowy numer Przeglądu Geologicznego

Lutowy numer Przeglądu Geologicznego jest już dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 66 lat, od marca 1953 roku. Dotychczas ukazały się już 792 numery pisma.

W aktualnym wydaniu Przeglądu Geologicznego (2019-02, tom 67) polecamy lekturę artykułu Adama Maksymowicza Diamenty i konkrecje polimetaliczne z dna oceanów. Wydobycie cennych kamieni szlachetnych jest technologicznie możliwe i opłacalne w strefach przybrzeżnych. Autor przedstawia historię eksploatacji diamentów u wybrzeży Afryki; opisuje również projekt "Solwara1", którego celem była eksploatacja bogatych zasobów złota, miedzi, cynku oraz innych cennych metali z dna oceanu. Nie zabrakło podsumowania japońskich prób eksploatacji podwodnych skarbów i oceny ekonomiczności wydobycia surowców z dna oceanów.

Podobną tematykę porusza artykuł Blue mining na Atlantyku – realna potrzeba czy potrzeba realizmu? autorstwa Stanisława Wołkowicza i Andrzeja Paulo. Polska uzyskała prawo do poszukiwań surowców na dnie oceanu, realizując Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów (PRoGeO), przyjęty przez Rząd RP w lipcu 2017 r. Autorzy przeprowadzili szczegółową analizę porównawczą opublikowanych wyników dotychczasowych badań dna morskiego w wyłącznych strefach ekonomicznych Japonii i Papui Nowej Gwinei, z uwzględnieniem aspektów geologiczno-ekonomicznych, organizacyjnych, finansowych i geośrodowiskowych. Autorzy nie zaprzeczają potrzebie prowadzenia podstawowych badań oceanicznych. Wskazują jednak na ryzyko niepowodzenia organizacyjnego i finansowego takiego projektu, które jest bardzo duże. Postulują też o przeprowadzenie szerokiej dyskusji w środowisku naukowym dotyczącej celowości, zakresu i kosztów pracy związanych z pozyskiwaniem surowców z dna morskiego.

Polecamy też artykuł Historia badań pierwiastków promieniotwórczych w PIG, autorstwa Stanisława Wołkowicza i Ryszarda Strzeleckiego, w ramach cyklu "100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego - dla gospodarki, nauki i edukacji". Badania nad uranem w Polsce rozpoczęły się po II wojnie światowej. Zostały zainicjowane przez Rosjan, których w połowie lat 50-tych zastąpili polscy specjaliści. Wtedy też w badania włączył się również Państwowy Instytut Geologiczny. Cały uran wydobyty ze złóż w Polsce w okresie 1948–1967 - około 650 ton - wywieziono do Związku Radzieckiego. Metodyka badań opracowana w celu poszukiwania uranu została w latach 90. XX wieku wykorzystana ponownie, tym razem do badań geośrodowiskowych, w celu m.in. ustalenia zanieczyszczenia cezem po awarii w Czarnobylu i do przygotowania mapy potencjału radonowego Sudetów.

Interesującą recenzję książki Prawdziwa planeta małp. Nowa historia człowieka przygotował Włodzimierz Mizerski. To popularnonaukowa pozycja autorstwa Davida R. Beguna -  znanego paleontologa i wykładowcy na Uniwersytecie w Toronto, przedstawiająca historię ewolucji i pochodzenia człowieka w ciągu ostatnich 30 milionów lat. Skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy - odpowiedź przynajmniej na pierwszą część pytania jest zdecydowanie łatwiejsze po lekturze tego wnikliwego opracowania. Choć według D.R. Beguna nie jest też wcale wykluczone, że Homo sapiens najpierw pojawił się w Europie, a dopiero potem w Afryce.

Zapraszamy do lektury!

pg02 19

Aby przeczytać cały numer, kliknij tutaj.