Przegląd Geologiczny (2019-02) tom 67

pg okl 1 2019 02pg okl 4 2019 02

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

67
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (67 KB)
Grzegorz Makuch

 

71
pdf Diamenty i konkrecje polimetaliczne z dna oceanów (45 KB)
Adam Maksymowicz

 

RECENZJE

 

73
pdf D.R. Begun – Prawdziwa planeta małp. Nowa historia człowieka (112 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

74
pdf J. Koziar – Expanding Earth and Space Geodesy
J. Koziar – Ekspandująca Ziemia i geodezja kosmiczna (66 KB)

Włodzimierz Mizerski

 

100 LAT
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO
– DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI

 

75
pdf Historia badań pierwiastków promieniotwórczych w PIG (790 KB)
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

91
pdf Blue mining na Atlantyku – realna potrzeba czy potrzeba realizmu? (490 KB)
Stanisław Wołkowicz, Andrzej Paulo

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOCHEMIA
105
pdf Pierwiastki ziem rzadkich w kwaśnych wodach kopalnianych – zarys problematyki (2.82 MB)
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka

 

GEOZAGROŻENIA
GEOHAZARD
115
pdf Związek morfologii wybranych osuwisk z budową geologiczną Karpat i zapadliska przedkarpackiego w świetle analiz numerycznego modelu terenu (1.21 MB)
Marcin Wódka

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
I PROCEDURA RECENZOWANIA

 

123
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (38 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf KONFERENCJA GAUS (2.19 MB)

 

pdf IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
BADANIA PETROGRAFICZNE I MINERALOGICZNE
W GEOLOGII (1.15 MB)

 

pdf II OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA OSUWISKOWA (2.19 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (269 KB)