Komunikat i prognoza państwowej służby hydrogeologicznej

Państwowa służba hydrogeologiczna (psh) opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 1 - 31 stycznia 2019 r. oraz prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie 1 – 31 marca 2019 r. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych Monitoringu Wód Podziemnych nastąpił wzrost poziomu wód podziemnych i wydajności źródeł. Zjawisko niżówki hydrogeologicznej będzie ustępować i wystąpi jedynie lokalnie na terenie kraju, głównie w obszarach usytuowanych w granicach 9 województw: warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Aktualna i prognozowana skala niżówki hydrogeologicznej nie daje podstaw do dalszego utrzymywania, ogłoszonego w sierpniu 2018 r., stanu zagrożenia hydrogeologicznego (Ostrzeżenie PSH nr 1/2018).


W styczniu 2019 r. w 84% analizowanych punktach obserwacyjnych nastąpił wzrost poziomu średniego położenia zwierciadła wody w porównaniu do grudnia 2018 r.(w obrębie systemu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym). Obniżenie poziomu wód podziemnych nastąpiło w tym czasie w 14% punktów obserwacyjnych. W obrębie systemu wód podziemnych o zwierciadle napiętym wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wody nastąpiło w ponad 86% analizowanych punktów obserwacyjnych, a obniżenie w 12%. W przypadku głęboko położonych poziomów wodonośnych (gdzie strop warstwy wodonośnej znajduje się na głębokości większej niż 120 m) zaznaczyła się taka sama tendencja - w 92% punktów obserwacyjnych ujmujących takie poziomy w styczniu odnotowano wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wód w stosunku do średniego stanu z okresu 11 – 31 grudnia 2018 r.

Nastąpił również wzrost wydajności większości monitorowanych źródeł znajdujących się w południowej części kraju. Obniżenie średnich wydajności stwierdzono w tym czasie w przypadku czterech źródeł znajdujących się w województwach: dolnośląskim, śląskim i podkarpackim.

Wielkość rezerw zasobów wód podziemnych w warstwach wodonośnych o zwierciadle swobodnym w styczniu wzrosła w stosunku do grudnia 2018 r., nadal utrzymując się w strefie zmian bezpiecznych dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości (ponad 94%) analizowanych punktów obserwacyjnych stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG).

mapa zasoby psh

opis mapa zasoby psh

wykorzystanie zasobow psh

Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w okresie od 01.01.2019 do 31.01.2019 r.

Rezerwy zasobów wód podziemnych w przedziale od 0 do 20% w stosunku do NNG wystąpiły w tym czasie w przypadku około 4% wszystkich analizowanych punktów obserwacyjnych. Lokalnie, na obszarze województw: lubelskiego, mazowieckiego i opolskiego średni poziom wód gruntowych wskazywał na brak rezerw w odniesieniu do stanu NNG.

W styczniu nasilenie, utrzymującej się od sierpnia 2018 r. w południowo-zachodniej części kraju, niżówki hydrogeologicznej uległo znacznemu zmniejszeniu. W ciągu ostatniego miesiąca niżówka nie przejawiała już charakteru zjawiska regionalnego i choć stwierdzona została na niewielkich obszarach w obrębie województw warmińsko - mazurskiego, kujawsko - pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego to uznać należy, że zjawisko to ma obecnie charakter lokalny, a jego aktualna i prognozowana skala nie daje podstaw do dalszego utrzymywania stanu zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju. 

nozowka zagrozenie

Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w okresie od 1 - 31 stycznia 2019 r.

Pełna treść: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.01.2019 - 31.01.2019

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych wskazuje, że w okresie od 1 marca do 31 marca 2019 roku zjawisko niżówki hydrogeologicznej będzie ustępować i występować jedynie lokalnie na terenie kraju, głównie na obszarach usytuowanych w granicach województw: warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na wskazanych obszarach efektem niskiego położenia swobodnego zwierciadła wód pierwszego poziomu wodonośnego mogą być lokalnie występujące utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie). Nie przewiduje się także wystąpienia trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych.

Pełen tekst: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.03.2019- 31.03.2019

Źródło: Państwowa służba hydrogeologiczna