Prezentujemy wyniki prac na światowym spotkaniu American Geophysical Union w San Francisco

W dniach 9 - 13 grudnia 2019 r. w Moscone Center w San Francisco odbyło się coroczne spotkanie American Geophysical Union (AGU), istniejącej od 1919 roku międzynarodowej organizacji zrzeszającej geofizyków, liczącej około 50 tysięcy członków. Jubileuszowa, jesienna konferencja zgromadziła ponad 20 000 uczestników z ponad 100 krajów, przede wszystkim pracowników środowisk akademickich, rządowych i sektora prywatnego w celu przedstawienia i omówienia najnowszych badań i rozwoju naukowego w dziedzinie nauk o Ziemi i kosmosu. W wydarzeniu wziął udział przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Fall Meeting to największe międzynarodowe spotkanie poświęcone naukom o Ziemi na świecie oraz szansa na zaprezentowanie swojej marki, produktu lub usługi oraz pozyskanie klientów i rekrutację potencjalnych pracowników. 

W ramach sesji poświęconej historii geologicznej północnego Atlantyku „The North Atlantic Realm from Neoproterozoic to Cenozoic: Orogens Old and New” przedstawiciel PIG-PIB Jakub Bazarnik zaprezentował wyniki pracy pt. „Is the Mosselhalvøya thrust a major boundary between West Ny-Friesland and Nordaustlandet terranes of the Svalbard Caledonides?” (współautorzy: Jarosław Majka - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet w Uppsali, William McClelland - University of Iowa, Karolina Kośmińska - University of Iowa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Karsten Piepjohn - BGR Federalny Instytut Nauk o Ziemi i Zasobów Naturalnych, Synnøve Elvevold - Norweski Instytut Polarny, Justin Vincent Strauss - Dartmouth College). Jest to część realizowanego w PIG-PIB grantu Narodowego Centrum Nauki (Nr 2015/19/N/ST10/02646), którego głównym celem jest odtworzenie historii tektono-metamorficznej skał kompleksu Atomfjella i ich granicy z grupą Planetfjella. To znaczące, choć słabo jeszcze poznane jednostki wschodniej prowincji podłoża krystalicznego Spitsbergenu.

1

Prezentacja posteru podczas konferencji AGU w San Francisco

Interpretacja skał podłoża krystalicznego Svalbardu ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia historii orogenów w Arktyce. Grant realizowany jest w Oddziale Karpackim PIG-PIB przy współpracy z Uniwersytetem w Uppsali, a część badań mineralogiczno-petrologicznych została wykonana przy użyciu mikrosondy jonowej SHRIMP MC/IIe oraz mikrosondy elektronowej CAMECA SX 100 - nowoczesnego sprzętu, będącego na wyposażeniu Laboratorium Analiz w Mikroobszarze PIG-PIB w Warszawie.

Konferencja Fall Meeting AGU będzie ponownie gościła w San Francisco, w dniach 7 – 11 grudnia 2020 r.

Strona wydarzenia: www.agu.org/Fall-Meeting

https://agu.confex.com/agu/fm19/meetingapp.cgi/Paper/500837

Tekst: Jakub Bazarnik