Badamy permskie baseny w międzynarodowym zespole

Już po raz drugi odbyło się międzynarodowe spotkanie robocze pod egidą ICDP (International Continental Scientific Drilling Program) pod tytułem “DEEP DUST: Probing Continental Climate of the Late Paleozoic Icehouse‐Greenhouse Transition”. Spotkanie zorganizowano w siedzibie Francuskiego Towarzystwa Geologicznego w Paryżu w dniach 27 – 28 stycznia 2020 roku. Głównym tematem spotkania było omówienie stanu wiedzy i obecnych badań nad europejskimi permskimi basenami oraz zaplanowanie głębokich wierceń badawczych w południowej części basenu paryskiego (Francja) i w basenie w Oklahomie (USA). Państwowy Instytut Geologiczny-PIB reprezentowała dr Izabela Ploch z Zakładu Geologii Regionalnej.

Podczas spotkania przedstawione zostały najważniejsze permskie baseny Europy. Z obszaru Polski omówiony został perm basenu śródsudeckiego, na obszarze którego prowadzony jest projekt badawczy z Narodowego Centrum Nauki pt. "Mapy paleogeograficzne permskich lądowych basenów Europy Środkowej" (grant nr. 2017/26/M/ST10/00646). Perm jest okresem wielkich przemian, przejścia od chłodnego klimatu, gdzie występowały obszary pokryte lądolodem do wyjątkowo ciepłego, zwieńczonego jednym z największych wymierań w historii Ziemi. 

Efektem spotkania jest plan utworzenia zespołu, który w ramach dedykowanego programu mógłby inicjować oraz promować badania wciąż mało poznanych basenów permskich. Francuska Służba Geologiczna (BRGM) zadeklarowała wsparcie dla proponowanego wiercenia w basenie paryskim. Przy dalszym rozwoju inicjatywy badań permskich basenów możliwe byłoby pozyskanie środków na dalsze badania i wiercenia również w basenie śródsudeckim. Powstanie sieci współpracujących instytucji, zainteresowanych wynikami badań nad permskimi basenami umożliwiłoby pozyskanie środków na prowadzenie szeroko zakrojonych działań z tego zakresu.

gardzien kamieniolom

Jeden z kamieniołomów w permskim basenie sródsudeckim - Gardzień w Tłumaczowie

Tekst i zdjęcie: Izabela Ploch