Państwowy Instytut Geologiczny o nowym rozporządzeniu w sprawie ruchów masowych

Nowe metody obserwacji, większe uprawnienia starostów i bardziej precyzyjne określenie procedur – to zmiany, jakie wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące ruchów masowych. Nowe przepisy obowiązują od 18 lutego 2021 r.

Przeczytaj cały artykuł na stronie Centrum Geozagrożeń >>

Zobacz tekst rozporządzenia >>

Rozporządzenie wprowadza modyfikacje wielokrotnie postulowane przez geologów i przedstawicieli organów administracji publicznej. Zmiany ułatwią samorządom realizację ich zadań, związanych z inwentaryzacją i obserwacją ruchów masowych, pod względem formalnym i praktycznym. Zgodnie z rozporządzeniem i dotychczasową praktyką, wyznaczanie obszarów występowania ruchów masowych będzie się odbywało na podstawie kartowania geologicznego przeprowadzonego przez specjalistę w terenie, nie angażując przedwcześnie metod geologiczno-inżynierskich.

Nowe przepisy jednoznacznie wskazują, że urząd na potrzeby prowadzenia rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi będzie mógł bezpośrednio skorzystać z bazy danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) przekazanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), ale również nadal będzie mógł we własnym zakresie wykonać stosowne mapy oraz karty rejestracyjne. Ich forma i treść musi być jednak zgodna z Rozporządzeniem oraz „Instrukcją opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” przygotowaną przez ekspertów z PIG-PIB.

Ponadto starostwa zyskują nowe narzędzie do prowadzenia obserwacji – wizję w terenie. To stosunkowo tania i prosta metoda obserwacji ruchów masowych nie wymagająca obecności geologa. Pozwoli na dość szybką ocenę sytuacji oraz ewentualną potrzebę użycia skomplikowanych i kosztownych metod monitoringu. Zgodnie z oczekiwaniami ulegają liberalizacji przepisy o częstotliwości prowadzenia obserwacji – zamiast dwóch obserwacji w skali roku, przeprowadzona zostanie jedna w okresie trzech lat, o ile nie powstanie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia.

Nowe przepisy porządkują terminologię, wprowadzają nowy rodzaj karty rejestracyjnej ruchów masowych i wprowadzają wzór protokołu obserwacji. Zmiany w przepisach mają uprościć pracę geologów i samorządowców, a tym samym wpłynąć na redukcję ryzyka osuwiskowego.
 

Zniszczona droga oraz uszkodzone budynki mieszkalne na osuwisku w Szczepanowicach (gmina Pleśna, powiat tarnowski) (fot. Piotr Nescieruk)

Zniszczona droga oraz uszkodzone budynki mieszkalne na osuwisku w Szczepanowicach (gmina Pleśna, powiat tarnowski) (fot. Piotr Nescieruk)

Centrum Geozagrożeń PIG-PIB

1