Nie żyje wybitny geochemik Profesor Volodymyr Mykhaylovych Kovalevych

W dniu 18 kwietnia 2021 r. zmarł wybitny geochemik i specjalista w zakresie badań ewaporatów Profesor Volodymyr Mykhaylovych Kovalevych, który przez wiele lat współpracował z geologami z Państwowego Instytutu Geologicznego. W latach 2002-2004 był także pracownikiem Zakładu Geologii Surowców Mineralnych PIG, prowadząc badania geochemiczne składu inkluzji fluidalnych w halicie,  finansowane przez Komitet Badań Naukowych.

Profesor V. Kovalevych urodził się 5 stycznia 1941 r. w miejscowości Verkhniy Strutyn w obwodzie iwano-frankowskim na Ukrainie. Krótko po ukończeniu studiów na Wydziale Geologii Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franko swoje losy zawodowe i karierę naukową związał z Instytutem Geologii i Geochemii Surowców Energetycznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie.

Był członkiem zespołu prof. Oleha Petrychenko specjalizującego się w badaniach geochemicznych ewaporatów, w tym – dzięki czemu zespół ten zyskał renomę światową – badań inkluzji ciekłych i gazowych w minerałach solnych z zastosowaniem opracowanej przez O. Petrychenko metody wykorzystującej techniki ultramikrochemiczne. Umożliwiała ona m.in. odtworzenie składu chemicznego solanek w morskich basenach ewaporatowych.

Rezultatem badań prof. V. Kovalevycha było stwierdzenie – na podstawie badań inkluzji w pierwotnych inkluzjach fluidalnych w halicie – wiekowych zmian składu wody morskiej w fanerozoiku i późnym proterozoiku. Zagadnienie to było przedmiotem m.in. kilkudziesięciu publikacji przygotowanych we współpracy z pracownikami z PIG, w tym 16 artykułów, które ukazały się w czasopismach impaktowych (np. American Journal of Science, Chemical Geology, Precambrian Research, Journal of Sedimentary Research). Część z tych publikacji dotyczyła soli cechsztyńskich, badeńskich oraz triasowych z różnych rejonów Polski.

Ci, którzy mieli szczęście Go poznać, zapamiętają Profesora jako uśmiechniętego człowieka, bardzo życzliwego ludziom – jak na zdjęciu z 1996 r.

profesor Volodymyr Mykhaylovych Kovalevych


Cześć Jego pamięci!