Żegnamy Gertrudę Herman

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 kwietnia 2021 r. odeszła od nas nasza koleżanka Gertruda Herman, która całe swoje życie zawodowe spędziła w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB w Kielcach.

zdjecie herman nekrolog

Gertruda Herman urodziła się w 1953 roku w Warszawie. Świadectwo maturalne uzyskała w 1972 r., w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. W latach 1972 – 1978 studiowała na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała dyplom magistra geologii ze specjalizacją hydrogeologia.

Pracę zawodową podjęła w roku 1979 w Oddziale Świętokrzyskim Instytutu Geologicznego w Kielcach, i kontynuowała ją do przejścia na emeryturę w 2014 r. W latach 1981–1982 była jednocześnie nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum Geologicznym w Kielcach. W latach 1984–1990 pełniła obowiązki kierownika Pracowni Hydrogeologii w Zakładzie Geologii Złóż Surowców Mineralnych.

Gerta – jak powszechnie nazywali ją współpracownicy otrzymała w 2006 r honorową odznakę Zasłużony dla Polskiej Geologii. W czasie swojej kariery zawodowej realizowała zadania z zakresu kartografii hydrogeologicznej, rozpoznawania zasobów wód podziemnych i określania warunków hydrogeologicznych w regionie świętokrzyskim. Zajmowała się również nadzorem hydrogeologicznym i opróbowaniem głębokich otworów geologiczno – badawczych, a także problematyką wód mineralnych okolic Buska – Zdroju i Solca Zdroju.

Po przejściu na emeryturę nadal utrzymywała z nami serdeczny kontakt, a jej niespodziewana śmierć zaskoczyła wszystkich.

Cześć Jej pamięci!

Koleżanki i koledzy z Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach