102 rocznica uroczystego otwarcia Państwowego Instytutu Geologicznego

Dziś, 7 maja 2021 roku Państwowy Instytut Geologiczny obchodzi 102 rocznicę swojego powstania. Jesteśmy dumni z tak długiej służby dla nauki i gospodarki.

Geologia jest potrzebna państwu i społeczeństwu - dostarcza wiedzy o surowcach mineralnych, zasobach wód podziemnych, chroni środowisko. Instytut przez lata rozwijał się, ewoluował, podążał za wyzwaniami i potrzebami, ale także dostosowywał się do realiów czasów, w jakich przychodziło mu funkcjonować. O tym, że przymiotniki "badawczy" i "państwowy" nie znalazły się w naszej nazwie przypadkowo, świadczą liczne odkryte złoża ważnych surowców mineralnych – żelaza, miedzi, srebra, węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli kamiennych i potasowych oraz fosforytów i siarki. Zasoby te warte są nie tylko miliardy złotych, ale przede wszystkim umożliwiły rozwój przemysłu wydobywczego i całego kraju.

Z biegiem lat działalność naukowo - badawcza wkraczała na coraz to nowe tory. Obecnie Państwowy Instytut Geologiczny - PIB pełni przede wszystkim rolę obiektywnego eksperta i repozytorium cennych danych geologicznych oraz wiedzy gromadzonej przez kilka pokoleń geologów. Zgodnie ze współczesnymi potrzebami dostarczamy narzędzia do zarządzania środowiskiem naturalnym, w szczególności zasobami geologicznymi. W cyfrowym świecie staliśmy się marką i przewodnikiem. Nadal wyznaczamy nowe trendy w metodyce i badaniach. Jesteśmy też coraz bardziej innowacyjni.

Okładka folderu promocyjnego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB

Zobacz: pdf Folder promocyjny Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (14.69 MB)

Z okazji 102 rocznicy powstania zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów dokumentujących najważniejsze aspekty naszej działalności.