PIG-PIB na Międzynarodowej Konferencji i Wystawie Nafta-Gaz-Chemia 2021

Transformacja rynku ropy naftowej i gazu ziemnego była jednym z głównych tematów Międzynarodowej Konferencji i Wystawy Nafta-Gaz-Chemia 2021, która odbyła się 10 czerwca 2021 roku w Warszawie. Wśród zaproszonych panelistów znalazł się również pracownik naszego Instytutu – dr Krystian Wójcik, który uczestniczył w sesji poświęconej przyszłemu obrazowi rynków gazu po transformacji energetycznej. Państwowy Instytut Geologiczny-PIB był patronem honorowym konferencji.

Nowe strategie dla rynku gazu w dobie transformacji energetycznej, perspektywy finansowania nowych inwestycji w gazownictwie, rola gazu jako paliwa przejściowego w transformacji energetycznej - to tylko niektóre z zagadnień poruszonych podczas trwającej prawie godzinę sesji, w której wziął udział dr Krystian Wójcik. W panelu wzięli udział także: Wojciech Jakóbik (BiznesAlert.pl), Robert Perkowski (Wiceprezes zarządu PGNiG S.A.), Sławomir Sieradzki (Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu GAZ-SYSTEM S.A.), Paweł Musiałek (Instytut Jagielloński), dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn (Kierownik Centrum Technologii Wodorowych, Instytut Energetyki) i dr Szymon Kardaś (Ośrodek Studiów Wschodnich).

Przyszły obraz rynków gazu po transformacji energetycznej – dyskusja ekspertów

Przyszły obraz rynków gazu po transformacji energetycznej – dyskusja ekspertów

Dr Krystian Wójcik poruszył istotną kwestię poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania krajowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w celu utrzymania produkcji węglowodorów ze złóż rodzimych przynajmniej na dotychczasowym poziomie. Jest to jeden z istotnych zapisów Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku w obszarze węglowodorów. Krajowe wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego pokrywa tylko część popytu (około 4% z 27 mln t ropy naftowej i 22% z 18,6 mld m3 gazu ziemnego konsumowanych rocznie).

Ponieważ poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie złóż węglowodorów w Polsce jest koncesjonowane, na konferencji zastanawiano się również nad rozwiązaniami, które mogłyby usprawnić i zintensyfikować działalność krajowych i zagranicznych inwestorów w tym zakresie. Obecnie funkcjonują dwie drogi udzielania koncesji węglowodorowych – przetarg, organizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz tzw. procedura open door – przetarg inwestorski. Według pierwszego schematu, to Organ Koncesyjny wskazuje obszary, na które zamierza udzielić koncesji. W 2021 r. rozpocznie się już piąta runda takich przetargów, której przedmiotem będą cztery obszary dedykowane poszukiwaniom konwencjonalnych (Gryfice, Gorzów Wielkopolski S) i niekonwencjonalnych (Kartuzy i Siedlce W) złóż węglowodorów. Według procedury open door, to przedsiębiorcy sami wskazują obszary, na których zamierzają prowadzić poszukiwania. W obu przypadkach koncesja jest udzielana podmiotowi, który przygotuje najlepszą ofertę.

Dr Krystian Wójcik prezentuje perspektywy naftowe Polski

Dr Krystian Wójcik prezentuje perspektywy naftowe Polski

grafika ilustracyjna

PUBLIKACJE:

Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce – procedury udzielania koncesji i perspektywy naftowe w 2021 roku". Przegląd Geologiczny, 68, 729-743. 

STRONA INTERNETOWA:

www.pgi.gov.pl/obszary-przetargowe.html

bip.mos.gov.pl/koncesje-geologiczne/przetargi-na-koncesje-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-i-wydobywanie-weglowodorow

 

 Informacje o procedurach udzielania koncesji węglowodorowych w Polsce, obszarach przetargowych i strefach perspektywicznych można znaleźć w artykułach przygotowanych przez specjalistów Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz na dedykowanych stronach internetowych

Wśród pozostałych zagadnień, na konferencji poruszono również problematykę poszukiwania nowych technologii w przemyśle rafineryjnym, polskich szans na lepszy rynek nafty i gazu czy paliwa przyszłości – wodoru. Dyskusję, jak nietrudno się domyślić, zdominowała jednak planowana fuzja PKN Orlen S.A., Grupy LOTOS S.A. i PGNiG S.A.: zastanawiano się nad ekonomicznym aspektem planowanego połączenia polskich gigantów oraz czy nowy narodowy lider zrealizuje zakładane synergie. A to wszystko w kontekście transformacji energetycznej, która, jak podkreślił Sekretarz Stanu w KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej – Piotr Naimski, nie może pogrzebać suwerenności energetycznej naszego kraju.

Dr Krystian Wójcik

…z myślą o przyszłości…

Tekst: Krystian Wójcik
Zdjęcia: Grzegorz Jagielski

logo

Udział w konferencji został zrealizowany w ramach zadania pt. „Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV” finansowanego w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 307/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D, zawartej w dniu 21.04.2021 r.