3. Forum Państwowej Służby Geologicznej - Potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce

Zapraszamy na 3. Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG) pt. Potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Wydarzenie odbędzie się 30 czerwca 2021 r. (środa) w godz. 10.00-14.00 w formule on-line. Forum PSG to cykl spotkań, podczas których prezentujemy wyniki prac prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) w ramach wypełniania zadań Państwowej Służby Geologicznej.

Tematem przewodnim 3. Forum PSG jest geotermia. Eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB będą informować i radzić, jak skutecznie wykorzystać potencjał geotermalny drzemiący w głębszych, jak i płytszych warstwach Ziemi. W programie przewidziano również wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych zaproszonych gości. Uczestnicy 3. Forum będą mogli zadać naszym ekspertom pytania i wziąć udział w dyskusji, która będzie okazją do rozwiania wielu wątpliwości. Każdy głos będzie dla nas cenną wskazówką w realizacji zadań Państwowej Służby Geologicznej.

BLOKI TEMATYCZNE:

GEOTERMIA KLASYCZNA:

Złoża wód termalnych − zagospodarowanie, zasoby i perspektywy

 • Występowanie złóż wód termalnych w Polsce
 • Możliwości zagospodarowania wód termalnych
 • Stan i stopień wykorzystania zasobów wód termalnych
 • Perspektywy ujmowania wód termalnych
 • Przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem wód termalnych
 • Trendy dotyczące poszukiwania, dokumentowania i wykorzystania zasobów wód termalnych obserwowane na przestrzeni lat

Przepisy prawne dotyczące poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji wód termalnych w Polsce

 • Woda kopaliną? − wody termalne w ujęciu przepisów „Prawa geologicznego i górniczego”
 • Od projektu robót geologicznych do eksploatacji wód termalnych − zadania inwestora, geologa i administracji geologicznej 
 • Na co zwrócić uwagę w trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do zatwierdzenia projektu robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznej, a także wydania decyzji koncesyjnej na eksploatację wód termalnych.

Informacja geologiczna przydatna w geotermii − zasoby bazy danych, warunki korzystania, funkcjonalność

 • Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin − charakterystyka bazy, jakie dane są gromadzone, źródło danych, cel wykorzystania i odbiorcy danych 
 • Zasady korzystania z bazy
 • Procedura udostępniania informacji geologicznej
 • Prezentacja funkcjonalności aplikacji do obsługi bazy danych.

Nowe perspektywy dla geotermii w Polsce

 • Potencjał geotermalny Polski 
 • Ryzyko geologiczne w geotermii 
 • Bariery rozwoju geotermii w Polsce
 • Nowe lokalizacje dla ciepłowni geotermalnych 
 • Czy geotermia się opłaca?

GEOTERMIA NISKOTEMPERATUROWA:

Potencjał geotermii niskotemperaturowej w Polsce

 • Kierunki rozwoju geotermii niskotemperaturowej w Polsce i na świecie 
 • Ocena potencjału geotermii niskotemperaturowej na podstawie danych z reklasyfikacji profili z Centralnej Bazy Danych Hydrogeologicznych 
 • Zrealizowane i planowane projekty związane z opracowywaniem map potencjału geotermii niskotemperaturowej w Polsce 
 • Uwarunkowania środowiskowe

Oszacowanie całkowitej zainstalowanej mocy grzewczej gruntowych pomp ciepła w Polsce wg stanu istniejącego na 2020 r. oraz w świetle prognoz rozwoju rynku do 2030 r.

 • Wykorzystanie zgromadzonych zasobów dokumentacji archiwalnej z Narodowego Archiwum Geologicznego do przeliczenia statystyk i prognoz jakościowych wyrażonych w ilości sprzedanych urządzeń gruntowych pomp ciepła (w sztukach) na wartości wyrażone w zainstalowanej mocy cieplnej w GW 
 • Gruntowe pompy ciepła na tle innych OZE, rola gruntowych pomp ciepła w realizacji celów strategii PEP2040

PROGRAM 3. FORUM PSG

logotyp nfosigw

3. Forum PSG zostało zorganizowane w ramach zadania "Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021-2023" i sfinansowane ze środków NFOŚiGW