Trzęsienie ziemi w rejonie Panamy

21 lipca 2021 r. o godz. 21:15:14.8 UTC (godz. 16:15:14.8 czasu lokalnego) na południe od granicy Panamy i Kostaryki zanotowano silne, podmorskie trzęsienie ziemi. Jego magnitudę oceniono na M6.7. Do dnia opracowania niniejszego raportu, czyli do dnia 23 lipca br. było to najsilniejsze zjawisko sejsmiczne zanotowane w lipcu na świecie. Epicentrum zdarzenia zlokalizowane zostało około 74 km na SSE od miejscowości Burica, Panama (1,3 tys. mieszkańców) oraz 315 km na SE od San José, Costa Rica (335 tys. mieszkańców). Źródło wstrząsów według European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) znajdowało się na głębokości 19 km. Omawiane zjawisko było odczuwalne w umiarkowanym stopniu (V w skali Mercallego) w obszarze epicentralnym.

Parametry zjawiska sejsmicznego z 21 lipca 2021 r., godz. 21:15:14.8 (UTC), region: południowa Panama

panama tab 1

 

panama mapa 1

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.7 z 21 lipca 2021 r., godz. 21:15:14.8 UTC na południe od granicy Panamy i Kostaryki (oprac. PSG, mapa bazowa CIA).

 

panama mapa 2

Lokalizacja epicentrum (na poziomie regionalnym i lokalnym) zjawiska sejsmicznego o magnitudzie M6.7 z 21 lipca 2021 r., godz. 21:15:14.8 UTC (oprac. EMSC)

 

panama mapa 3

Mapy zasięgu intensywności i odczuwalności trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.7 z 21 lipca 2021 r. z epicentrum zlokalizowanym na południe od granicy Panamy i Kostaryki – oprac. USGS (lewy) oraz EMSC (prawy).

Szacowana liczba ludności wraz ze stopniem odczuwalności zjawiska M6.7 dla obszaru pokazanego na mapie (ok. 500 km wokół epicentrum).

panama mapa 4

 

Trzęsienie ziemi o magnitudzie M6.7 z 21 lipca 2021 r. zlokalizowane na południe od granicy Panamy i Kostaryki odwzorowało się również w zapisie monitoringu składowej pionowej siły ciężkości w laboratorium geodynamicznym stacji PSG w Hołownie. Obraz falowy zjawiska, który został zarejestrowany grawimetrem pływowym gPhoneX nr 165 zaprezentowano na poniższym rysunku.

 

panama sejsmo 1

Fragment zapisu z monitoringu grawimetrycznego pola siły ciężkości na stacji PSG PG14 w Hołownie (gm. Podedwórze, pow. parczewski) zarejestrowany w trakcie przejścia przez punkt obserwacji grawimetrycznych fal sejsmicznych wygenerowanych w ognisku trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.7 z 21 lipca 2021 r., godz. 21:15:14.8 (UTC). Czerwonym kolorem został zaznaczony moment wystąpienia zjawiska (czas wg bazy USGS).

Na rysunku zaprezentowane zostały trzy ścieżki z monitoringu pola grawitacyjnego zarejestrowane w trakcie przejścia przez punkt obserwacji fal sejsmicznych wygenerowanych w źródle trzęsienia ziemi z epicentrum zlokalizowanym na południe od granicy Panamy i Kostaryki. Pierwsza ścieżka (wykres A) pokazuje zmiany przyspieszenia pionowej składowej pola siły ciężkości, druga (wykres B) zmiany składowej pionowej prędkości gruntu, zaś ścieżka trzecia (wykres C) zmiany położenia (amplituda składowej pionowej) drgań podłoża w punkcie obserwacji.

 

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski i Kamila Karkowska
Opracowanie: Maja Kowalska, Zakład Kartografii Geologicznej