PIG-PIB o ropie naftowej i gazie ziemnym na konferencji IGSMiE PAN

W dniach 17 - 20 października 2021 r. geolodzy, górnicy, energetycy i przedsiębiorcy działający na polskim rynku węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego spotkali się w Kościelisku koło Zakopanego na XXXIV konferencji pt. „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej” – w Kościelisku koło Zakopanego. Była to kolejna konferencja, organizowana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wespół z Komitetem Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, po rocznej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję dyskutować o problemach energetyki krajowej i związanym z tym wykorzystaniem surowców mineralnych w aspekcie przewidywanego wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu. Obok zagadnień wykorzystania surowców energetycznych w perspektywie do i poza rok 2040, poruszana była problematyka wodoru, magazynowania nośników energii, rozproszonych źródeł energii, OZE, energetyki jądrowej, geotermii, wykorzystania i składowania odpadów, regulacji i mechanizmów wsparcia transformacji energetycznej, polityki energetycznej Polski i wdrażania Zielonego Ładu oraz trendów europejskich i światowych w zakresie transformacji energetycznej.

W ramach konferencji dr inż. Adam Wójcicki – pracownik Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego przedstawił referat pt. „Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – schyłek czy rozkwit rynku węglowodorów w Polsce?”. Poruszone zagadnienia dotyczyły obszarów perspektywicznych dla poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, które będą przedmiotem V rundy przetargowej na koncesje węglowodorowe w Polsce: Kartuzy, Siedlce W, Gorzów Wielkopolski S i Gryfice.

Przetarg, ogłaszany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ma się rozpocząć na przełomie 2021 i 2022 roku. Nie jest to jedyna droga uzyskania koncesji węglowodorowej w Polsce. ustawa Prawo geologiczne i górnicze (art. 49e; Dz. U. z 2021 r. poz. 1420) dopuszcza również możliwość udzielenia koncesji w ramach tzw. przetargu inwestorskiego (ang. open door), w którym przedsiębiorcy mogą ubiegać się o koncesje na dowolne, wskazane przez siebie obszary (wolne jednak od innych koncesji naftowych i nie objęte aktualną procedurą przetargową).

Referat wygłoszony przez dr inż. Adama Wójcickiego

Referat został wygłoszony przez dr. inż. Adama Wójcickiego

Obszary dedykowane do V i VI rundy przetargów na koncesje węglowodorowe w Polsce

Obszary dedykowane do V i VI rundy przetargów na koncesje węglowodorowe w Polsce

Konferencja była okazją do przedstawienia zagadnień poszukiwania, rozpoznawania oraz eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w aspekcie przewidywanego wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu i związanej z tym polityki koncesyjnej MKiŚ, mającej na celu utrzymanie obecnego udziału wydobycia węglowodorów ze źródeł krajowych w zaspokajaniu zapotrzebowania gospodarki narodowej w perspektywie do 2050 roku.

Struktura zasobów i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce

Struktura zasobów i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce

Treść referatu obejmowała w szczególności informacje zawarte w artykule opublikowanym w Przeglądzie Geologicznym.

XXXIV Konferencja IGSMiE PAN to nie tylko dostojne sesje naukowe, ale przede wszystkim spotkania i liczne rozmowy w kuluarach, czasem okraszone lekką nutą kurtuazyjnych dysput naukowców o znacząco odmiennych poglądach. Wszak często ścierające się poglądy naukowe rodzą nowe koncepcje, a niewątpliwie świeże, może nawet trochę niekonwencjonalne podejście do problematyki energii i surowców energetycznych jest z pewnością potrzebne, jeśli weźmiemy pod uwagę postępującą i planowaną transformację energetyki i innych sektorów gospodarki narodowej w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie.

Z programem i tematyką konferencji można zapoznać się na stronie internetowej wydarzenia.

Tekst i zdjęcia: Adam Wójcicki

logotyp nfosigw

Udział w konferencji został zaplanowany w ramach realizacji zadania państwowej służby geologicznej pt. „Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV”, w ramach umowy z NFOŚiGW nr 307/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D z dnia 21.04.2021 r.