Zakończyła się zbiórka darów dla Ukrainy

Zakończyła się zbiórka darów dla Ukrainy, prowadzona w centrali oraz w oddziałach Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Warszawie. Zebrano leki, środki opatrunkowe, artykuły higieniczne, żywność oraz odzież. 

Pracownicy PIG - PIB okazali się bardzo hojni, a dary zostały przetransportowane do Ukrainy. Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły zbiórkę!