Trzęsienie ziemi Wyspy Lisie

11 stycznia 2022 r. o godz. 11:35:47.0 UTC, tj. o godz. 02:35:47.0, w rejonie sejsmicznym Fox Island (Wyspy Lisie należące do archipelagu Aleutów) zanotowano silne trzęsienie ziemi, którego epicentrum zlokalizowano około 1430 km na SSW od miejscowości Anchorage, Stany Zjednoczone (298 tys. mieszkańców) oraz 154 km na SSW od miejscowości Unalaska, Stany Zjednoczone (4,4 tys. mieszkańców). Źródło wstrząsów według danych European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) stwierdzono na głębokości 21 km.

Parametry zjawiska sejsmicznego z 11 stycznia 2022 r., godz. 11:35:47.0 UTC, region: Fox Island (Wyspy Lisie).

wyspy lisie tab1

 

Wstrząs był skutkiem rozładowania naprężeń powstałych w wyniku subdukcji płyty Pacyficznej pod mikropłytę Beringa. Prędkość względna kolizji płyt w tym miejscu wynosi około 75 mm rocznie. Obszar ten jest często nawiedzany przez silne trzęsienia ziemi. W XXI wieku w rejonie Wysp Lisich odnotowano ponad 440 wstrząsów o magnitudzie M5.0 lub większej, z czego 36 przekroczyło magnitudę M6.0, a sześć z nich miało magnitudę M7.0 lub wyższą.

wyspy lisie mapa 1

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8 (EMSC) z 11 stycznia 2022 r., godz. 11:35:47.0 UTC w regionie sejsmicznym Wysp Lisich (oprac. PSG, mapa bazowa: https://ian.macky.net/pat/).

 

Od początku bieżącego roku tj. w okresie od 1 do 24 stycznia 2022 r. miały miejsce 42 zjawiska.

 

Statystyka zjawisk sejsmicznych z lokalizacją epicentrów w regionie Wysp Lisich zarejestrowanych w okresie od 1 do 24 stycznia 2022 r. wg danych EMSC.

wyspy lisie tab 2

 

Poniżej zaprezentowano mapę z lokalizacją epicentrum omawianego trzęsienia ziemi wraz z silnym wstrząsem wtórnym o magnitudzie M6.5, który miał miejsce około godzinę po wstrząsie głównym. Na mapie naniesiono również lokalizację epicentrów wszystkich zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w regionie Wysp Lisich w okresie od 1 do 24 stycznia 2022 r.

 

wyspy lisie mapa 2

Mapa prezentująca aktywność sejsmiczną regionu Wysp Lisich z lokalizacją epicentrów zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w okresie od 1 do 24 stycznia 2022 r. (oprac. PSG, wg danych EMSC, mapa bazowa: https://ian.macky.net/pat/).

 

Najsilniejsze zjawiska (magnituda M5.5+) z okresu od 1 do 24 stycznia 2022 r. podsumowano w poniższej tabeli. W dniu wystąpienia zjawiska o magnitudzie M6.8 w znaczący sposób wzrosła aktywność sejsmiczna regionu.

Lista zjawisk sejsmicznych o magnitudzie M5.5+ (wraz z parametrami), które wystąpiły w regionie Wysp Lisich w okresie od 1 do 24 stycznia 2022 r. (oprac. PSG, wg danych EMSC).

wyspy lisie tab 3 i 4

Dobowa liczebność zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w regionie Wysp Lisich w okresie od 1 do 24 stycznia 2022 r. (oprac. PSG, wg danych EMSC).

Omawiane trzęsienie ziemi zanotowano również w sieci PSG_Sejs_NET państwowej służby geologicznej. Poniżej zaprezentowano zapisy falowe składowych Z, N, E wektora prędkości fal sejsmicznych zarejestrowane w laboratorium geodynamicznym PSG na stacji monitoringu sejsmicznego PG14 (Hołowno, gm. Podedwórze, pow. parczewski). Odległość stacji PG14 od epicentrum wstrząsów wynosi około 8380 km (ok. 75°). Pierwsze wstąpienia fal sejsmicznych (P) zarejestrowane zostały na stacji PG14 11 stycznia 2022 r. o godz. 11:47:29.1 UTC, tj. po upływie 11 min 42.1 s od momentu zdarzenia.

 

wyspy lisie sejsmo 1

Obraz falowy z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8 z epicentrum w regionie Wysp Lisich z 11 stycznia 2022 r., godz. 11:35:47.0 (UTC) zarejestrowane przez szerokopasmową stację sejsmologiczną PSG zlokalizowaną w laboratorium geodynamicznym w Hołownie (PG14). Na wykresie składowej zaznaczono pierwsze wstąpienia fali sejsmicznej P.

Trzęsienie ziemi odwzorowało się również w zapisie monitoringu składowej pionowej siły ciężkości w laboratorium geodynamicznym stacji PSG w Hołownie. Obraz falowy zjawiska zarejestrowano grawimetrem pływowym gPhoneX nr 165. Poniżej zaprezentowano trzy ścieżki z monitoringu pola grawitacyjnego zarejestrowane w trakcie przejścia przez punkt obserwacji fal sejsmicznych wygenerowanych w źródle trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8. Pierwsza ścieżka (wykres A) pokazuje zmiany przyspieszenia pionowej składowej pola siły ciężkości, druga (wykres B) zmiany składowej pionowej prędkości gruntu, zaś ścieżka trzecia (wykres C) zmiany położenia (amplituda składowej pionowej) drgań podłoża w punkcie obserwacji.

 

wyspy lisie sejsmo 2

Fragment zapisu z monitoringu grawimetrycznego pola siły ciężkości na stacji PSG PG14 w Hołownie (gm. Podedwórze, pow. parczewski) zarejestrowany w trakcie przejścia przez punkt obserwacji grawimetrycznych fal sejsmicznych wygenerowanych w ognisku trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8 z 11 stycznia 2022 r.

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Kamila Karkowska, Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz i Przemysław Kowalski
Opracowanie: Maja Kowalska, Zakład Kartografii Geologicznej