Oddział Górnośląski PIG-PIB na Pikniku Ekologicznym „Czyste, Zielone Miasta” w Gliwicach

Świadomość ekologiczna oraz dbanie o środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy – to myśli przewodnie Pikniku Ekologicznego, który odbył się w niedzielę 15 maja 2022 roku. W imprezie plenerowej, współorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach w ramach wydarzenia „Czyste, Zielone Miasta”, wzięli udział pracownicy Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Wydarzenie odbywało się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach.

Za organizację stoiska edukacyjnego oraz przygotowanie i obsługę warsztatów dla dzieci i młodzieży podczas imprezy plenerowej odpowiadali pracownicy Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w składzie: Paweł Woźniak, Weronika Nadłonek, Agnieszka Bracławska, Michał Żaba i Marcin Pasternak.

Prowadzący stoisko pracownicy Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB

Prowadzący stoisko pracownicy Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB

Program pikniku zapewnił możliwość aktywnego uczestnictwa dzieciom i dorosłym w wielu zabawach, grach, konkursach oraz warsztatach. Dużą popularnością cieszyło się stoisko edukacyjne Oddziału Górnośląskiego, gdzie promowano georóżnorodność, kreowano pozytywny stosunek do działalności geologiczno-górniczej w regionie i kraju, a także podkreślano rolę ochrony obiektów przyrody nieożywionej i znaczenie stałego monitoringu stanu środowiska, który jest realizowany m.in. w ramach zadań państwowej służby geologicznej.

stoisko PIG na Ekopikniku w Gliwicach

stoisko PIG na Ekopikniku w Gliwicach

Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli przekonać się, jak wyglądają skamieniałości i minerały, a także obejrzeć okazy pod mikroskopem. Zaprezentowano model studni, a młodzież i dorośli zapoznali się ze sprzętem do pomiarów podstawowych właściwości fizyko-chemicznych wód oraz zakresem działań prowadzonych przez państwową służbę hydrogeologiczną.

stoisko PIG na Ekopikniku w Gliwicach

Pracownicy Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB promowali pozytywny stosunek do działalności geologiczno-górniczej w regionie oraz kraju. Podczas warsztatów zaprezentowany został sprzęt pomiarowy, służący do oceny stanu zanieczyszczenia gleb, osadów oraz wód, Atlas Geochemiczny Górnego Śląska, a także wybrane arkusze Szczegółowych Map Geochemicznych Górnego Śląska.

ekopiknikgliwice 1135

stoisko PIG na Ekopikniku w Gliwicach

ekopiknikgliwice 1670

Nie zabrakło również warsztatów i konkursów z nagrodami dla najmłodszych. Dzieci z radością szukały dinozaurów i poznawały ich dzieje.

Wydarzenie było promowane przez telewizję, zarówno lokalną, jak i krajową. W imieniu Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB wyczerpującego i merytorycznego wywiadu udzielił Paweł Woźniak. O relację fotograficzną z imprezy zadbał natomiast Michał Żaba.

ekopiknikgliwice 1239

Galeria zdjęć

Tekst: Agnieszka Bracławska, Weronika Nadłonek
Zdjęcia: Michał Żaba

logotyp nfosigw

Stoisko edukacyjne PIG-PIB zostało zorganizowane w ramach zadania państwowej służby geologicznej pn. „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności” i sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej