Tramwajem ku geologii

W ramach wspólnej inicjatywy Państwowego Instytutu Geologicznego oraz spółki Tramwaje Śląskie S.A pasażerowie podróżujący po Aglomeracji Śląskiej mogą oglądać multimedialny spot prezentujący geologiczne atrakcje województwa śląskiego i wybranych obiektów zlokalizowanych na pograniczu z województwem małopolskim.

Celem przedsięwzięcia jest promocja i popularyzacja śląskich obiektów przyrody nieożywionej, a także o obiektów geokulturowych - górniczych, hutniczych i technicznych, powiązanych z eksploatacją różnych kopalin. 

Różnorodne atrakcje przyciągają do województwa śląskiego corocznie ponad 4 miliony turystów. Szczególnym rodzajem rekreacji jest geoturystyka, nastawiona na poznawanie różnorodnych obiektów geologicznych oraz naturalnych form krajobrazu i oparta na szeroko pojętych naukach przyrodniczych; geologii, geomorfologii, geografii oraz ekologii.

plansza wystawy o geologii prezentowanej w tramwajach

Jedna z plansz ekspozycji

Multimedialny spot wyświetlany w tramwajach aglomeracji śląskiej obsługiwanych przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. przedstawia kilkunaście wybranych miejsc, zarówno tych dobrze znanych, jak Pustynia Błędowska, ale również tych mniej popularnych i nieodkrytych, jak Źródła Zygmunta i Elżbiety w Złotym Potoku. W prezentacji przedstawione są wybrane elementy przyrody nieożywionej oraz środowiska antropogenicznego, które traktowane są jako dziedzictwo geologiczne o wyjątkowej wartości geologicznej, naukowej, historycznej i kulturowej. 

Multimedialny spot pokazywany jest na monitorach LCD zamontowanych w wagonach. Można go oglądać do 25 maja 2022 r. w wybranych wagonach obsługiwanych przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A.

geologia w tramwaju

Zapraszamy do oglądania!

 

logotyp nfosigw

Wystawa została opracowana w ramach projektu: Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023 i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej