Zapraszamy na stoisko PIG-PIB na Pikniku Naukowym w Warszawie!

Zapraszamy na stoisko (strefa żółta, nr 203) Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB na 25. Pikniku Naukowym. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 21 maja 2022 godz. 11:00 – 20:00 na terenach Centrum Nauki Kopernik. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Woda”.

Banner informacyjny o dacie i miejscu Pikniku Naukowego

Na naszym stoisku przedstawimy dwa zjawiska geologiczne związane z wodą na powierzchni ziemi (kras i osuwiska) oraz przybliżymy tematykę wód podziemnych.

Na naszym stanowisku zaprezentujemy:

  • model systemu jaskiń - będzie można dotknąć ciekawych okazów krasowych form naciekowych,

  • model osuwiska oraz film przedstawiający powstawanie osuwisk,

  • laboratorium wody w wersji "mini".

Ponadto eksperci państwowej służby hydrogeologicznej z Zakładu Rozpoznawania i Ochrony Wód Podziemnych PIG-PIB zademonstrują przesiąkanie wody przez warstwy skał okruchowych oraz oznaczanie podstawowych zanieczyszczeń wody.

Będzie również możliwość zbadania próbki wody z własnego ujęcia.  

Na Scenie Pokazów o godzinie 18.30 odbędzie się wywiad z dr Małgorzatą Woźnicką z Zakładu Rozpoznawania i Ochrony Wód Podziemnych PIG-PIB pt. „Woda nie bierze się z kranu”.

mapa piknik naukowy


Udział w Pikniku jest bezpłatny. Wejście na wystawy i do Planetarium jest również bezpłatne, z koniecznością posiadania wejściówki, którą można uzyskać na stronie kopernik.org.pl

logotyp nfosigw

 

Stoisko PIG-PIB jest organizowane w ramach zadania państwowej służby geologicznej pn. „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności” i sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej