Zapraszamy na Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2023

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji i debat ekspertów, które odbędą się podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2023. W wydarzeniu wezmą też udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB: dyrektor dr inż. Mateusz Damrat,  dr Krystian Wójcik oraz dr Mariusz Socha. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2023, a transmisje z debat będą dostępne na stronie internetowej organizatora oraz w serwisie YouTube. Serdecznie zapraszamy do oglądania!

Przez dwa dni eksperci z Polski i zagranicy dyskutować będą na kilkadziesiąt tematów - od wyzwań i kosztów niezależności energetycznej Polski i Europy, przez inwestycje w technologie i innowacje środowiskowe, po globalną cyfryzację i sztuczną inteligencję na rzecz klimatu. Poruszone zostaną także tematy związane z geologią: rozwój wykorzystania energii geotermalnej, w tym wód termalnych oraz magazynowanie substancji w strukturach geologicznych.

Agenda wydarzenia

Transmisja całego wydarzenia na stronie www: https://togetair.eu/

Przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB na TOGETAIR 2023

Dzień 1 - Studio Energia

20 kwietnia 2023 r. o godzinie 10.35 dr Krystian Wójcik przedstawi prezentację pt. Magazynowanie wodoru: od geologicznych źródeł do efektywnego gromadzenia i udostępniania. Będzie to wstęp (KEY NOTE) do panelu dyskusyjnego pt. Surowce energetyczne i wodór, który rozpocznie się o godz. 10.50.

Transmisja na żywo

 

Dzień II, Studio Energia

21 kwietnia 2023 r. o godzinie 12.55 dr Mariusz Socha przedstawi prezentację pt. Złoża wód termalnych - zagospodarowanie, zasoby i perspektywy. Będzie to wstęp (KEY NOTE) do panelu dyskusyjnego pt. Naturalna energia Ziemi – rozwój geotermii, który rozpocznie się o godz. 13.10, a zakończy o godz. 14.05.

W panelu dyskusyjnym weźmie udział dr inż. Mateusz Damrat, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, obok dr Piotra Dziadzio, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, prof. dr hab. Ewy Krogulec, Prorektora ds. Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego oraz Artura Michalskiego, Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW.

Transmisja na żywo


Organizatorem Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2023 jest Fundacja Czyste Powietrze.

logotyp nfosigw

 

Udział PIG-PIB w wydarzeniu TOGETAIR 2023 został zrealizowany w ramach zadania: „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023” i sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.