Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w PIG-PIB

8 maja obchodzony jest corocznie Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. W Państwowym Instytucie Geologicznym od 104 lat funkcjonuje Biblioteka Geologiczna. Zapraszamy do odwiedzenia tej placówki oraz zapoznania się z jej zbiorami i historią.

Strona www Biblioteki Geologicznej >>

Biblioteka Geologiczna PIG powstała w 1919 r. dzięki przekazaniu w depozyt 2233 dzieł z kolekcji Pracowni Geologicznej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, założonej na początku XX w. na terenie Królestwa Polskiego. Obecnie zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów z zakresu geologii i nauk pokrewnych.

Placówka wraz z 6 bibliotekami oddziałowymi posiada zbiór około 240 tys. woluminów książek i czasopism, w tym także około 3 tys. jednostek zbiorów specjalnych (stare druki - 13 woluminów, rękopisy, książki i atlasy wydane przed 1900 r., mapy, dokumenty na nośnikach elektronicznych, mikrofilmy, mikrofisze oraz fotokopie). Jest to jeden z największych w Polsce zbiorów publikacji geologicznych.

Do najcenniejszych zasobów należą stare druki, a wśród nich m.in. dzieła Caspara Schwenckfelda „Stirpium et fossilium Silesiae cata-logus”(Lipsiae 1601), Georgiusa Agricoli „De re metallica libri XII quibus officia, instrumenta, machinae, ac omnia denique ad metalli-cam spectantia, non modo luculentissime describuntur...” (Basileae 1657) oraz Franza Ernsta Brückmanna „Thesaurus subterraneus,ducatus Brunsvigii, id est: Braunschweig mit seinen unterirrdischen Schätzen und Seltenheiten der Natur” (Braunschweig 1728). Na uwagę zasługuje także dzieło Jana Krzysztofa Kluka „Rzeczy kopalnych osobliwie zdatnieyszych szukanie, poznanie i zażycie...” wydane w Warszawie w dwóch tomach w latach 1797 (t. 1) i 1802 (t. 2).

biblioteka1

Wnętrza Biblioteki Geologicznej PIG-PIB. "Najważniejsze to wiedzieć, gdzie jest biblioteka" - Albert Einstein

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną w oparciu o zasoby własne oraz zewnętrzne źródła informacji. Od 1922 r. opracowuje Bibliografię Geologiczną Polski (BGP), która prezentuje dorobek naukowy środowiska polskich geologów, rejestrując publikacje z zakresu nauk geologicznych oraz wybrane prace z dziedzin pokrewnych, wydawane w kraju i za zagranicą. Od 2006 roku BGP opracowywana jest jako baza w systemie ALEPH i posiada obecnie ponad 94 tys. rekordów.

Biblioteka współpracuje również z American Geosciences Institute w zakresie tworzenia bibliografii GeoRef, rejestrując już ponad 20 tys. artykułów z wybranych polskich czasopism z dziedziny nauk o Ziemi i ochrony środowiska.

Biblioteka Geologiczna prowadzi również wymianę publikacji naukowych z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Placówka opracowuje również bazy: Czasopisma on-line oraz Książki on-line, które odsyłają użytkowników do pełnotekstowych czasopism i książek geologicznych.

Wszystkie swoje bazy Biblioteka udostępnia na stronie internetowej www.pgi.gov.pl/biblioteka-pgi/bazy.html.

Czytelnia Biblioteki Geologicznej w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych od wtorku do piątku, w godz. 9.00 - 14.30.

bilbioteka3

Wejście do Biblioteki Geologicznej PIB-PIB. "Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie" - Mikołaj Gogol

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek życzymy wielu nowych, ciekawych książek w zbiorach oraz zadowolonych czytelników!