„Baszkówka” w Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

8 maja 2023 r. w siedzibie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) odbyło się spotkanie, którego głównym punktem była prelekcja wygłoszona przez dr. Cezarego Krawczyńskiego z Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB na temat meteorytów. W wydarzeniu uczestniczyło około 30 osób.

„Gwiazdą” wieczoru był unikatowy, polski meteoryt „Baszkówka”, którego oryginał jest prezentowany w Muzeum Geologicznym PIG-PIB. Duże wrażenie na uczestnikach spotkania, zarówno tych obecnych stacjonarnie, jak i śledzących wykład przez internetowe łącza zrobiła replika meteorytu, przyniesiona na spotkanie przez dr. Cezarego Krawczyńskiego.

Dr Cezary Krawczyński prezentuje model „Baszkówki”

Dr Cezary Krawczyński prezentuje model „Baszkówki”

Podczas spotkania dyskutowano także o słynnych spadkach meteorytów na terenie Polski oraz o największych kraterach impaktowych na świecie. Po prezentacji wygłoszonej przez dr. Cezarego Krawczyńskiego osoby zebrane na miejscu, korzystając z dobrej pogody, przeszły na taras Centrum Astronomicznego, gdzie przy pomocy teleskopu udało się przeprowadzić obserwacje planet Wenus i Mars, a także dostrzec, jak w teleskopie prezentują się kolory najjaśniejszych gwiazd.

Model „Baszkówki” i jej oryginalny fragment ze zbiorów Tomasza Zwolińskiego, prezesa Oddziału Warszawskiego PTMA

Model „Baszkówki” i jej oryginalny fragment ze zbiorów Tomasza Zwolińskiego, prezesa Oddziału Warszawskiego PTMA

Spotkanie było dobrą okazją do zainteresowania entuzjastów obserwacji nieba zbiorami Muzeum Geologicznego, gdzie oprócz „Baszkówki” znajdują się także inne okazy meteorytów.

Fragment prezentacji dr. Cezarego Krawczyńskiego

Fragment prezentacji dr. Cezarego Krawczyńskiego

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii istnieje formalnie od 1921 r., chociaż początki organizacji można datować na 1919 r. PIG-PIB i PTMA są więc niemal równolatkami.

Uczestnicy spotkania obecni podczas spotkania w formie stacjonarnej. W pierwszym rzędzie od lewej: Danuta Tomaszewska, sekretarz Oddziału Warszawskiego PTMA, Tomasz Zwoliński, prezes Oddziału Warszawskiego PTMA, w drugim rzędzie od lewej: Tadeusz Harla, członek PTMA, dr Cezary Krawczyński, Piotr Misiak, pracownik PIG-PIB i członek PTMA

Uczestnicy spotkania obecni podczas spotkania w formie stacjonarnej. W pierwszym rzędzie od lewej: Danuta Tomaszewska, sekretarz Oddziału Warszawskiego PTMA, Tomasz Zwoliński, prezes Oddziału Warszawskiego PTMA, w drugim rzędzie od lewej: Tadeusz Harla, członek PTMA, dr Cezary Krawczyński, Piotr Misiak, pracownik PIG-PIB i członek PTMA