Znamy referaty i postery 4. Konferencji naukowej "Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej"

Współczesne ocieplenie, dowody na zmiany klimatu w przeszłości Ziemi, życie rekinów w paleozoiku oraz podobieństwa dewońskich i współczesnych raf - to tylko nieliczne zagadnienia, które zostaną przedstawione podczas 4. Konferencji naukowej "Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej". Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2023 r. w siedzibie PIG-PIB w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4. Wygłoszonych zostanie 25 referatów i zaprezentowanych 10 posterów.

970x430 crop 95 baner szablon 970 430 web

Większość wystąpień dotyczyć będzie zagadnień paleoklimatu w kenozoiku, w tym w czwartorzędzie (23 referaty i postery). Mniejszą popularnością cieszyć się będzie mezozoik (8 referatów i posterów) oraz paleozoik (4 referaty i postery). 

W tym roku wyjątkowo silna będzie reprezentacja specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, a ponadto wystąpią eksperci z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Paleobiologii PAN, Muzeum Ziemi PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN i wielu innych jednostek naukowo-badawczych.

Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa i wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 20 października 2023 r., przy czym termin wniesienia wczesnej opłaty konferencyjnej mija 18 sierpnia 2023 r.

Rejestracji można dokonać przez formularz na stronie: https://konferencje.pgi.gov.pl/pl/rejestracja-paleoklimat2023

Strona internetowa 4 Konferencji naukowej "Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej" >>

Konferencje związane z paleoklimatem zawsze gromadziły znaczne grono przedstawicieli środowiska geologicznego. W ostatnim spotkaniu (2020 r.), które przypadło na czas pandemii i odbyło się w trybie zdalnym wzięło udział przeszło 150 osób. Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja zgromadzi równie liczne grono uczestników, i co najważniejsze, będzie ważnym forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie badań paleoklimatu.

Analizując zmiany klimatyczne w profilach geologicznych dokumentujących wiele, setek, tysięcy, a niekiedy milionów lat, mamy pewność, że śledzimy rzeczywistą ewolucję klimatu, a nie wahania pogodowe. Należy podkreślić, że przeszłość geologiczna to klucz do zrozumienia zachodzących obecnie procesów klimatycznych. Ważna jest też odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu działalność człowieka wzmacnia współczesne zmiany klimatyczne.

Do udziału w konferencji zapraszamy doświadczonych specjalistów, a także zdobywających wiedzę doktorantów i studentów, jak również osoby, których zainteresowania wiążą się z zagadnieniami klimatycznymi, w tym metodami zapobiegania niekorzystnym efektom zmian klimatycznych w ujęciu utylitarnym.