Konferencja Near Surface Geoscience’23 w Edynburgu

W dniach 3-7 września 2023 r. odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona najnowszym technikom geofizycznym wykorzystywanym do badania środowiska gruntowo-wodnego NGS’23 w Edynburgu. Konferencja zorganizowana została przez EAGE (The European Association of Geoscientists and Engineers). Konferencja zgromadziła specjalistów i naukowców z całego świata, którzy zaprezentowali najnowsze osiągnięcia z zakresu pomiarów i przetwarzania badań geofizycznych oraz wizualizacji wyników. W konferencji uczestniczyli także pracownicy Zakładu Geologii Inżynierskiej Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, którzy realizując zadania państwowej służby geologicznej prowadzą badania geofizyczne dla potrzeb poszukiwania surowców, kartowania geologicznego, monitoringu wód podziemnych, geotermii niskotemperaturowej oraz geologii inżynierskiej.

Przedstawiciele delegacji PIG-PIB: Arkadiusz Piechota, Piotr Wilkołazki, Paweł Czarniak, Marcin Lasocki na konferencji NSG’23 w Edynburgu

Przedstawiciele delegacji PIG-PIB (od lewej): Arkadiusz Piechota, Piotr Wilkołazki, Paweł Czarniak, Marcin Lasocki na konferencji NSG’23 w Edynburgu

 

Uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w licznych sesjach naukowych i panelach dyskusyjnych dotyczących zagadnień związanych m.in. z geofizyką inżynierską. Konferencja podzielona była na 4 panele dotyczące wykorzystania badań geofizycznych w różnych obszarach badań:

  • 29th European Meeting of Enviromental and Engineering Geophysics,
  • 3rd Conference on Geophysics for Infrastructure Planning, Monitoring and BIM,
  • 2nd Conference on Hydrogeophysics,
  • 1st Conference on Sub-surface Characterization for Offshore Wind.

Jedno z wystąpień w trakcie konferencji NSG’23

Jedno z wystąpień w trakcie konferencji NSG’23 (fot. Piotr Wilkołazki)

W panelu dotyczącym 29th European Meeting of Enviromental and Engineering Geophysics prezentowano zastosowania geofizyki w górnictwie i eksploracji złóż, w rozpoznaniu geozagrożeń, w geologii inżynierskiej i geotechnice oraz wykorzystaniw badań geofizycznych w zagadnieniach płytkiej geotermii, magazynowania CO2 oraz szeroko rozumianego monitoringu środowiska. Przedstawiano także nowe trendy oraz nowe technologie w badaniach geofizycznych. Prezentacje dotyczyły modelowania, metodyki pomiarowej oraz przetwarzania danych.

W panelu 3rd Conference on Geophysics for Infrastructure Planning, Monitoring and BIM prezentacje dotyczyły możliwości wykorzystania badań geofizycznych pod budowę infrastruktury liniowej, detekcji podziemnych obiektów i pustek oraz wizualizacji otrzymanych wyników i integracji ich z danymi pozyskanymi z innych dziedzin naukowych i badawczych.

2nd Conference on Hydrogeophysics dotyczyła zmian klimatu oraz zagrożeń antropopresją. Pokazano możliwości charakterystyki i monitoringu wód podziemnych za pomocą metod geofizycznych oraz modelowania zachowania się poziomu wód podziemnych. Ponadto przedstawiano możliwości, identyfikacji zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego za pomocą metod geofizycznych.

1st Conference on Sub-surface Characterization for Offshore Wind obejmowała techniki badawcze podłoża dna morskiego, przetwarzanie pomiarów, integrację badań w celu określenia charakterystyki gruntu i możliwości posadowienia turbin wiatrowych oraz tworzenia modeli 3D podłoża gruntowego. Przedstawiono aktualne problemy oraz wyzwania dotyczące rozpoznania podłoża oraz projektowania i posadawiania morskich farm wiatrowych. Oprócz wystąpień została przygotowana specjalna część wystawowa na której prezentowano najnowszy sprzęt geofizyczny oraz oprogramowanie do interpretacji danych geofizycznych czołowych światowych producentów. Wystawa pozwoliła na zapoznanie się z najnowszymi urządzeniami i trendami w pomiarach terenowych i processingu.

Tekst: Paweł Czarniak Marcin Lasocki Arkadiusz Piechota Piotr Wilkołazki Zdjęcia: Paweł Czarniak Arkadiusz Piechota Piotr Wilkołazki

Przedstawiciele delegacji PIG-PIB podczas rozmów ze specjalistami w strefie EXPO (fot. Paweł Czarniak)

Uczestnicy konferencji mogli poznać światowe trendy, zarówno w rozwoju kierunków badań oraz technik i metod badawczych. Zauważalny jest, prócz dotychczasowego zastosowania geofizyki w geologii, hydrogeologii, geotechnice oraz geozagrożeniach, duży udział metod geofizycznych w rozpoznaniu gruntu na potrzeby płytkiej energii geotermalnej oraz na potrzeby projektowania instalacji do pozyskiwania energii za pośrednictwem turbin wiatrowych (w tym na morzach). Widoczne jest również żywe zainteresowanie aplikacją, wizualizacją i integracją wyników badań geofizycznych za pośrednictwem technologii BIM.

Tekst: Paweł Czarniak Marcin Lasocki Arkadiusz Piechota Piotr Wilkołazki
Zdjęcia: Paweł Czarniak Arkadiusz Piechota Piotr Wilkołazki

 podstawowa wersja logo

Udział pracowników PIG - PIB w konferencji Near Surface Geoscience’23 w Edynburgu został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej