Relacja z konferencji „Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: obszary perspektywiczne i postępowania przetargowe w 2023 i 2024 roku”

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy byli gospodarzami trzeciej konferencji z cyklu „Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: obszary perspektywiczne i postępowania przetargowe w 2023 i 2024 roku”. Konferencja odbyła się 2 października 2023 roku, a patronat nad nią sprawowali dr Piotr Dziadzio – Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa oraz dr inż. Mateusz Damrat – Dyrektor PIG-PIB.

Konferencja była adresowana przede wszystkim do inwestorów działających na polskim rynku ropy naftowej i gazu ziemnego, instytucji naukowych, sektora finansowego i organów administracji państwowej, a także do pracowników placówek dyplomatycznych – zabiegając o zainteresowanie zagranicznych przedsiębiorców.

Konferencja zgromadziła ponad siedemdziesięciu specjalistów. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele ambasad Wielkiej Brytanii, Słowacji, Włoch i Węgier, firm naftowych – Grupy ORLEN S.A., LOTOS Petrobaltic S.A., Central European Petroleum Ltd., Northam Sp. z o.o., Eastmedo Sp. z o.o., PetroleFinder LLC, Tarczyński Gaz Sp. z o.o., a także instytucji finansowych, kancelarii prawnych, Najwyższej Izby Kontroli, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i departamentów Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

damska wypielęgnowana dłoń trzymająca kartke papieru z programem konferencji

Zaproszenie i program konferencji w ręku jednej z uczestniczek wydarzenia

Pierwszym celem konferencji była prezentacja informacji dotyczących trybów udzielania koncesji węglowodorowych w Polsce w kontekście nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 16 czerwca 2023 r. Już na wstępie Główny Geolog Kraju podkreślił, że nowela pozwoli poprawić ekonomiczną opłacalność projektów CCS – usunie bariery utrudniające rozwój działalności w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla poprzez możliwość połączenia zatłaczania do złoża w celu podniesienia ciśnienia złożowego (intensyfikacja wydobywania węglowodorów) z działalnością polegającą na podziemnym składowaniu CO2.

Następnie przedstawicielki Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych – Agnieszka Chylińska-Macios, Jagoda Sienkiewicz i Barbara Gąsecka przybliżyły uczestnikom tryby udzielania koncesji węglowodorowych w naszym kraju, w tym wymagania, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o koncesje, a także m.in. harmonogram piątej, szóstej i siódmej rundy przetargów, zalety i ograniczenia procedury przetargu inwestorskiego (ang. open door), jak również problematykę opłat związanych z udzieleniem i obsługą koncesji.

Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że w Polsce funkcjonują dwie drogi udzielania koncesji węglowodorowych. Pierwszą jest przetarg organizowany corocznie przez ministra właściwego ds. środowiska, w którym koncesje są udzielane wyłącznie na obszary wskazane jako perspektywiczne pod względem możliwości udokumentowania nowych złóż węglowodorów na podstawie oceny perspektywiczności naftowej wykonywanej we współpracy PIG-PIB i Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych. Drugą drogą zaś jest tzw. przetarg inwestorski (open door), w którym przedsiębiorca ma większą swobodę ukierunkowania poszukiwań, samodzielnie wskazując obszar przyszłej działalności poszukiwawczo-rozpoznawczej i/lub wydobywczej. Nie może być to jednak przestrzeń objęta istniejącą koncesją lub przetargiem, ani nawet planowana do wszczęcia przetargu. Nie może mieć też powierzchni przekraczającej 1200 km2.

Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio na mównicy, przemawia

Konferencję otworzył i słowo wstępne wygłosił dr Piotr Dziadzio – Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa

Podczas konferencji, w dwóch blokach tematycznych, przedstawiono obszary dedykowane do kolejnych rund przetargów organizowanych przez Organ Koncesyjny (czyli zgodnie z pierwszym trybem udzielania koncesji węglowodorowych).

Pracownicy PIG-PIB: Joanna Roszkowska-Remin, Marcin Łojek i Hubert Kiersnowski zaprezentowali informacje o czterech obszarach dedykowanych do piątej rundy przetargów, na którą trwa obecnie nabór ofert. Są to obszary:

  • Kartuzy i Siedlce W, perspektywiczne dla występowania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów (w tym szczególnie gazu łupkowego) w utworach niższego paleozoiku,
  • Gryfice – dedykowany poszukiwaniom złóż konwencjonalnych w utworach karbonu i permu (czerwonego spągowca i dolomitu głównego),
  • Gorzów Wielkopolski S – szczególnie obiecujący dla występowania złóż w dolomicie głównym.

sala konferencji podczas prezentacji, ekran z prezentacją, mównica i mówca oraz audytorium na sali, wsłuchane w słowa przemawiającego

O perspektywach naftowych na obszarze przetargowym Gorzów Wielkopolski S, dedykowanym do piątej rundy przetargów na koncesje węglowodorowe w Polsce, opowiadał Marcin Łojek z Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej PIG-PIB

Drugi blok tematyczny był poświęcony obszarom przetargowym szóstej i siódmej rundy, których rozpoczęcie jest planowane w 2024 roku. Nasi pracownicy: Adam Wójcicki, Urszula Meissner, Krystian Wójcik, Rafał Laskowicz, Hubert Kiersnowski i Marek Jasionowski przedstawili informacje o perspektywach naftowych obszarów:

  • Bloku 208 (w karbonie, permie czerwonym spągowcu, wapieniu cechsztyńskim i dolomicie główny),
  • Koła (w mezozoiku Niżu Polskiego),
  • Cybinki-Torzym i Zielonej Góry Zachód (w permie– dolomicie głównym),
  • Bloku 413-414 (w podłożu Karpat, zapadlisku przedkarpackim, Karpatach zewnętrznych),
  • Gostynia (w permie – czerwonym spągowcu, wapieniu cechsztyńskim i dolomicie głównym).

mapa z zaznaczeniem bloków koncesyjnych, omawaianych podczas konferencji

Lokalizacja i główny cel poszukiwawczy obszarów dedykowanych do piątej, szóstej i siódmej rundy przetargów na koncesje węglowodorowe w Polsce w 2023 i 2024 roku

Szczegółowe informacje na temat obszarów dedykowanych do kolejnych rund przetargowych na koncesje węglowodorowe w Polsce zostały zebrane w indywidualnych pakietach danych geologicznych, przygotowywanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB w polskiej i angielskiej wersji językowej. Zainteresowani będą mogli w nich znaleźć informacje o geologii, systemach naftowych, złożach, otworach wiertniczych, sejsmice czy innych metodach geofizycznych wykonanych na obszarach oferowanych do przetargów. Są one udostępniane systematycznie wraz z rozpoczęciem kolejnych rund przetargowych – w zakładce PAKIETY DANYCH GEOLOGICZNYCH na stronie internetowej: www.pgi.gov.pl/obszary-przetargowe.html a także w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: bip.mos.gov.pl/koncesje-geologiczne/przetargi-na-koncesje-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-i-wydobywanie-weglowodorow/.

Przedsiębiorcy mogą też bezpłatnie zapoznać się z informacją geologiczną z obszarów przetargowych, która jest systematycznie udostępniana w ramach DATA ROOMu, zorganizowanego w Narodowym Archiwum Geologicznym (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, pokój 1s; każdy poniedziałek przez cały czas trwania przetargu, po uprzednim zgłoszeniu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu +48 22 45 92 501).

W projektach cyfrowych zostały zebrane dane geofizyki otworowej ( w programie Interactive Petrophysics), sejsmiczne (w Petrelu) i geologiczne (w GISie), a także wyniki badań petrofizycznych i geochemicznych w otworach wiertniczych. Przygotowano również dokumentacje wynikowe otworów, a także dokumentacje sejsmiczne i złożowe, udostępnione w formie elektronicznej.

Organizatorzy konferencji – Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konferencji.

Mamy nadzieję, że nasze spotkanie i dyskusje były dla Państwa interesujące i zaowocują odkryciem nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce.

Tekst: Krystian Wójcik
Zdjęcia: Ewelina Krzyżak, MKiŚ

grafika ilustracyjna

Konferencja „Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: obszary perspektywiczne i postępowanie koncesyjne w 2023 i 2024 roku” oraz wszelkie materiały promocyjne zostały sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 307/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D z dnia 21.04.2021 r. na realizację zadania pt.: Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV.