Geotechnologie w energetycznej transformacji

W dniach 12-14 września 2023 r. przedstawiciele Zakładu Geologii Inżynierskiej Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB uczestniczyli w 9 edycji Międzynarodowej Konferencji pt. Innowacyjne geotechnologie dla energetycznej transformacji (Innovative Geotechnologies for Energy Transition), która odbyła się w Londynie. Wydarzenie zostało organizowane przez Komisję ds. Badań terenu Podmorskiego i Geotechniki (Offshore Site Investigation and Geotechnics Committee), który działa w ramach Towarzystwa Technologii Podwodnych (Society of Underwater Technologies). W konferencji udział wzięli także inni naukowcy z wiodących jednostek badawczych oraz przedstawiciele firm geologicznych i geotechnicznych sektora morskiego.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w licznych sesjach naukowych i panelach dyskusyjnych dotyczących zagadnień związanych z geologią inżynierską i geofizyką inżynierską. Konferencja podzielona była na 22 sesje dotyczące m.in. projektowania i wykonywania badań geologicznych i geofizycznych na obszarach morskich, projektowania posadowienia morskich farm wiatrowych czy wyznaczania parametrów gruntów w laboratorium.

Otwierającym tematem były geotechniczne problemy posadowienia pali w piaskach glaukonitowych. Ziarna glaukonitu są bardzo kruche i podczas wbijania pali kruszą się, w wyniku czego zmienia się skład granulometryczny gruntu i jego parametry geotechniczne. Zwiększenie ilości drobnych ziaren i wzrost plastyczności sprawia problemy w oszacowywaniu oporów wbijania pali oraz modelowaniu zachowania posadowionego pala.

duża sala pełna siedzących ludzi, na drugim planie ekran z prezentacja i osoba wygłaszająca referat

Wystąpienie dotyczące piasków glaukonitowych na konferencji SUT OSIG 2023 (fot. Society of Underwater Technology SUT)

Kolejne poruszane tematy to między innymi identyfikacja zagrożeń takich jak głazy, zasypane doliny w dnie morskim na podstawie obrazu sejsmiki refleksyjnej UHR (Ultra High Resolution) 3D. Przedstawiono również innowacyjne metody badania dna morskiego takie jak Free Fall Cone Penetration Testing (FF-CPT), Medusa DMT czy przygotowany przez studentów z University of Bristol inteligentny robot do rozpoznania podłoża i projektowania ROBOCONE.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również sesja poświęcona wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Przedstawiono przykłady wykorzystania technologii uczenia maszynowego m.in. do wyprowadzania wartości parametrów geotechnicznych oraz przetwarzania danych z sondowań CPTU i danych geofizycznych.

Konferencja zakończyła się wykładem podsumowującym sesje referatowe, w którym zwrócono uwagę na problem globalnego ocieplenia i dane o ilości działających farm wiatrowych i ich skuteczności w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych. Mówiono także o planach spełnienia celów długoterminowej strategii rozwojowej obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

mężczyzna w garniturze wygłasza referat na tle dużego ekranu z prezentacją

Wykład podsumowujący sesje referatowe (fot. Society of Underwater Technology SUT)

W przerwach między prezentacjami uczestnicy konferencji, przy specjalnie wydzielonej strefie wystawienniczej mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami firm zajmującymi się badaniami geotechnicznymi dna morskiego m.in. Fugro, Geolabs, Rina czy SoildData. Ponadto konferencja była znakomitą okazją do nawiązania nowych znajomości i wymiany poglądów z naukowcami z innych ośrodków badawczych.

trzy osoby pozują w pustej sali konferencyjnej na tle ekranu z prezentacją: dwóch mężczyzn i jedna kobieta

Nowe znajomości (od lewej): Julie Paprocki (University of New Hampshire), Adam Popławski (PIG-PIB), Alexander Osuchowski (University of Western Australia) (fot. Julie Paprocki)

Udział pracowników PIG-PIB był niezmiernie istotny w perspektywie pracy nad publikacją pt. „Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego - Część druga. Morskie farmy wiatrowe wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy”.

Link do strony wydarzenia: https://sut.org/event/osig2023/

Tekst: Adam Popławski

 podstawowa wersja logo

 

Udział pracowników PIG - PIB w 9 Międzynarodowej konferencji “Innovative Geotechnologies for Energy Transition” został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej