Dyrektor PIG-PIB na IX Europejskim Kongresie Samorządowców

W dniach 4-5 marca 2024 r. w Mikołajkach odbył się IX Europejski Kongres Samorządów. Jednym z wydarzeń był panel dyskusyjny pt. „Regionalna perspektywa walki z suszą i niedoborami wody”, w którym udział wziął również prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB.

Europejski Kongres Samorządów jest miejscem dorocznych spotkań i wymiany poglądów między samorządowcami a przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych, biznesu i nauki. Zorganizowano ponad 200 wydarzeń: bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, i prezentacji. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 2500 uczestników.

Panel dyskusyjny poświęcony suszy i niedoborom wody został zorganizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz dyrektora PIG-PIB prof. dr. hab. Krzysztofa Szamałka udział wzięli:

  • Piotr Nieznański – ekspert z Forum Inicjatyw Społecznych,
  • Magdalena Fuk – prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich,
  • Wojciech Modzelewski – ekspert z NGO Prawnicy dla Ziemi,
  • Szymon Machalica – moderator, Sfera Global Market.

panel dyskusjny

Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Regionalna perspektywa walki z suszą i niedoborami wody”

Dyskusję otworzyło pytanie: „Czy w Polsce zabraknie wody?”. Jeden z uczestników zauważył, że nasz kraj posiada jedne z najmniejszych zasobów wody pitnej w Europie, a 70 procent wód opadowych trafia bezpośrednio do kanalizacji.

Uspokajająco zabrzmiał głos dyrektora PIG-PIB który przypomniał, że wody na Ziemi nie zabraknie, bo ona nie znika, jest tylko w ciągłej cyrkulacji. Ponadto dodał:

- W Polsce od lat przeprowadza się regularne pomiary (dysponujemy spisami z ostatnich 50-60 lat). Mapy z raportów wykazują, że obszary suszy hydrologicznej wędrują, co podkreśla istotę suszy hydrologicznej jako zjawiska cyklicznego. W Polsce nie zabraknie wody – ale może zabraknąć jej na określonych obszarach i na określony czas. Walkę z suszą należy prowadzić wielościeżkowo, korzystając z doświadczeń innych. Należy odtworzyć obszary zalewowe, stworzyć przemyślaną strategię i zrobić wszystko, by zatrzymać wodę na dużej na obszarach zagrożonych.

Pozostali paneliści podkreślali realny problem suszy w Polsce, obniżenie poziomu wód gruntowych, wysychanie jezior, a także negatywne zmiany w jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Państwowa służba geologiczna (psg), której zadania pełni Państwowy Instytut Geologiczny-PIB organizuje i utrzymuje krajową sieć monitoringu wód podziemnych oraz wykonuje i dostarcza wyniki pomiarów położenia zwierciadła wód podziemnych, jak też wydajności źródeł oraz badań jakości wód podziemnych. Państwowa Służba Geologiczna zajmuje się też analizą presji i oddziaływań na wody podziemne w zakresie chemicznym i ilościowym oraz oceną stanu wód podziemnych na obszarze JCWPd. Gromadzi i przetwarza informacje na temat wielkości poboru rejestrowanego wód podziemnych w kraju.

Psg przygotowuje i przekazuje organom administracji państwowej, samorządowej, wodnej oraz ośrodkom zarządzania kryzysowego komunikaty o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej na terenie kraju oraz prognozy jej rozwoju. Aktualizuje informacje o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej. Informacje na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce publikowane są na stronie https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html.

Opracował: Artur Baranowski, Anita Starzycka
Zdjęcia: www.forum-ekonomiczne.pl