Zapraszamy do lektury najnowszego Przeglądu Geologicznego

Nowy numer "Przeglądu Geologicznego" (2024/4 Tom 72) jest już bezpłatnie dostępny online. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas przygotowano już 852 numery.

"Przegląd Geologiczny" jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki. Publikowane są w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydawane są także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

Od stycznia 2023 r. Przegląd Geologiczny ukazuje się wyłącznie w formie cyfrowej, oferując w ślad za tym możliwość publikowania artykułów o większej objętości niż dotychczas i zawierających więcej kolorowych rycin.

W aktualnym numerze "Przeglądu Geologicznego" pojawiła się nowa rubryka „Mente et malleo głównego geologa kraju”, w której pełniący tę funkcję prof. dr hab. Krzysztof Galos dzieli się z czytelnikami ważnymi informacjami z dziedziny geologii oraz prac resortu klimatu i środowiska.

W rubryce „Prawo i administracja” zamieszczony został artykuł o przepisach prawnych związanych z ujęciami wód podziemnych. Z tą rozbudowaną problematyką spotykają się zarówno pracownicy administracji geologicznej, jak i geolodzy wykonujący usługi na rzecz przedsiębiorstw oraz inwestorzy planujący budowę ujęć wód podziemnych.

W rubryce „Artykuły informacyjne” znalazł się tekst opisujący kolekcję skamieniałości kambryjskich z Gór Świętokrzyskich, znajdującą się niegdyś w posiadaniu Uniwersytetu Wrocławskiego, która prawdopodobnie uległa zniszczeniu pod koniec II Wojny Światowej. Zawierała ona okazy znalezione w Górach Pieprzowych, w tym m.in. zbiór trylobitów kambryjskich.

W rubryce „Artykuły i komunikaty naukowe” opublikowano teksty z dziedziny paleontologii, hydrogeologii i energii geotermalnej.

Kwietniowy numer „Przeglądy Geologicznego zawiera ponadto relację z wydarzenia Future Minerals Forum w Arabii Saudyjskiej oraz recenzję publikacji A. Manowskiego „Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie z wydarzeniami lat minionych w tle”.

Zapraszamy do lektury >>

grafika ilustracyjna