Złoża kopalin - aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:kopaliny, złoża kopalin

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Magdalena Pańczyk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Złoża kopalin - aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych