Wykorzystanie wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:wody termalne, wody podziemne, układ binarny, odnawialne źródła energii, OŹE

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Józef Chowaniec

Główny zleceniodawca:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej