Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 - etap I, pilotażowy

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
kartografia

Słowa kluczowe:smgp, punkty dokumentacyjne, kartowanie, gis

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Wojciech Morawski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej