Wymiana dobrych praktyk w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi na obszarach cennych przyrodniczo

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:surowce mineralne, ochrona przyrody, kopaliny

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Barbara Radwanek-Bąk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego